Triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng còn nhiều khó khăn

Cập nhật ngày: 26/09/2022 05:34:06

ĐTO - Đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh (Nghị định số 31/2022/NĐ-CP), tăng cường thông tin, đối thoại trực tiếp giữa các chi nhánh (CN) ngân hàng thương mại (NHTM) và khách hàng (KH) trên địa bàn liên quan đến việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất, ngày 23/9, Ngân hàng nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (NHNN-ĐT) tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - DN trên địa bàn tỉnh năm 2022.


Ông Vương Trí Phong - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp chia sẻ thông tin tại hội nghị

Hội nghị tập trung vào việc triển khai các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 16/8/2022 về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của NHNN Việt Nam hướng dẫn NHTM thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP. Lãnh đạo các CN NHTM, DN, HTX đã trao đổi thẳng thắn, cụ thể về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và tiếp cận chương trình hỗ trợ lãi suất để có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Tại Đồng Tháp, trên cơ sở nội dung chính sách hỗ trợ lãi suất, các Thông tư và văn bản chỉ đạo của NHNN Việt Nam, UBND tỉnh có liên quan, NHNN-ĐT đã tổ chức triển khai khẩn trương, kịp thời đến các CN NHTM trên địa bàn. Trong đó, đã ban hành 6 văn bản triển khai đến các CN NHTM về các nội dung chỉ đạo liên quan triển khai thực hiện chính sách, yêu cầu các CN NHTM trên địa bàn sớm chủ động rà soát danh sách KH đủ điều kiện, dự kiến mức hỗ trợ gửi Hội sở tổng hợp, phân bổ; thông tin, tuyên truyền đến KH về nội dung, điều kiện, hồ sơ, thủ tục để được hưởng hỗ trợ lãi suất, đảm bảo KH nắm bắt, hiểu được chính sách và đề nghị khi có đủ các điều kiện theo quy định.

NHNN-ĐT và các CN NHTM cũng thông tin đến báo, đài địa phương để phối hợp tuyên truyền nội dung chính sách rộng rãi đến các đối tượng KH nắm bắt. NHNN-ĐT chuyển tải các nội dung giải đáp khó khăn, vướng mắc liên quan chính sách hỗ trợ đến các CN NHTM, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử NHNN Việt Nam các tài liệu liên quan...

Sau 4 tháng triển khai, kết quả trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh chưa đạt được như kỳ vọng. Tính đến nay, số tiền giải ngân cho vay hỗ trợ lãi suất còn khiêm tốn, dư nợ cho vay cả nước được hỗ trợ lãi suất khoảng trên 4.400 tỷ đồng với 550 KH được hỗ trợ, số tiền lãi được hỗ trợ khoảng 13 tỷ đồng (trong số 16.000 tỷ đồng phân bổ riêng cho năm 2022).

Riêng trên địa bàn tỉnh, đến nay vẫn chưa phát sinh khoản giải ngân hỗ trợ lãi suất nào theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP. Mặc dù, từng CN NHTM đã rất tích cực, chủ động triển khai rà soát, làm việc với các KH đủ điều kiện hỗ trợ hoặc trình Hội sở đối với các KH có đề nghị gửi đến, nhưng cũng đang gặp những khó khăn do hầu hết chưa nhận được đề nghị cụ thể từ phía những KH đủ điều kiện hoặc chưa hoàn thiện đủ hồ sơ để tiến hành hỗ trợ.

Thực tế, các DN hiện nay kinh doanh đa ngành, nghề, do đó, việc bóc tách giữa vốn vay phục vụ mục đích vay đối với ngành, lĩnh vực được hỗ trợ theo đúng quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP (áp dụng đối với các nhóm ngành được quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg) khó khăn đối với KH và ngân hàng. Việc đánh giá khả năng phục hồi, trả nợ của KH còn tồn tại sự khác biệt giữa tiêu chí đánh giá, thẩm định của NHTM cho vay và tiêu chí đánh giá sau này của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nội dung này, NHNN Việt Nam đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan như: Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước để thống nhất cách thức xử lý). Nhiều KH thuộc ngành nghề được hỗ trợ nhưng chưa đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ như: hợp đồng tín dụng ký kết trước năm 2022; hộ kinh doanh nông, lâm, thủy sản không có giấy phép đăng ký kinh doanh...

Ngoài các nguyên nhân nói trên, một phần lớn do KH thuộc đối tượng hỗ trợ còn tâm lý e ngại, chưa mạnh dạn gửi đề nghị hoặc không muốn tiếp cận gói hỗ trợ vì e ngại thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hồ sơ, thủ tục sau này...

Ngoài giải đáp các ý kiến tại hội nghị, ông Vương Trí Phong - Giám đốc NHNN-ĐT cho biết, ngay sau hội nghị kết nối NH-DN, NHNN-ĐT sẽ tổng hợp các kiến nghị của đại biểu, xem xét xử lý, giải đáp trong phạm vi thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, sẽ tổng hợp, báo cáo ngay về NHNN Việt Nam để có hướng giải đáp, tháo gỡ, nhất là những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cần sự phối hợp của nhiều bộ, ngành liên quan. NHNN-ĐT tiếp tục theo dõi sát công tác triển khai chính sách tại các CN NHTM, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để xem xét, tháo gỡ, giải đáp các vướng mắc một cách kịp thời; tạo điều kiện thuận lợi cho các CN NHTM triển khai chính sách; thường xuyên tiếp nhận thông tin, phản ảnh của KH, các cơ quan liên quan qua đường dây nóng của NHNN-ĐT (0277 3871800) liên quan đến các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để xem xét, chỉ đạo các ngân hàng tháo gỡ, giải đáp các vướng mắc kịp thời cho KH...

Thành Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn