Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường

Cập nhật ngày: 05/06/2023 05:49:25

ĐTO - Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã và đang được tỉnh đẩy mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực thu gom, xử lý chất thải rắn. Tỷ lệ các thành phần tư nhân tham gia vào công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ngày càng cao. Hiện nay, ngoài Dự án xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ môi trường Tiến Phát đã đi vào hoạt động tại Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kêu gọi các nhà đầu tư vào công tác thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký tham gia trong lĩnh vực này.


Ngành chức năng tổ chức tiêu hủy thuốc lá nhập lậu tại Lò xử lý rác của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ môi trường Tiến Phát

Xã hội hóa trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cũng được tỉnh thực hiện thường xuyên, nhất là từ Hội Nông dân, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp... góp phần thu gom, xử lý một lượng lớn bao bì thuốc bảo vệ thực vật, giảm đáng kể việc phát thải trực tiếp ra môi trường.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn