Quan tâm thực hiện cảnh quan môi trường các xã công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới

Cập nhật ngày: 13/11/2020 08:39:42

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh) vừa ban hành văn bản về việc quan tâm thực hiện cảnh quan môi trường các xã công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM).


Tuyến đường nội đồng xanh – sạch – đẹp tại xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười

Theo đó, BCĐ tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện tiêu chí NTM do ngành phụ trách tại các xã đã đạt chuẩn. Đặc biệt là các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2015 để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh và thực hiện nâng chất theo hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2016 – 2020.

BCĐ tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các đơn vị liên quan nghiên cứu cơ chế, quy chế về cảnh quan môi trường tại các xã đã đạt chuẩn NMT để tạo điểm nhấn, sắc màu mới cho các xã công nhận đạt chuẩn xã NMT.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục nhân rộng các mô hình xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường kiểu mẫu, dòng sông không rác, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp... Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các tiêu chí NMT của các xã; phản ánh về UBND tỉnh để chỉ đạo khắc phục và tháo gỡ, giải quyết kịp thời những vướng mắc của địa phương; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của tỉnh đã đề ra.

BCĐ tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chủ trì rà soát đánh giá lại các xã đã đạt chuẩn NTM theo yêu cầu Bộ tiêu chí xã NMT giai đoạn 2016 – 2020. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; áp dụng các mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường để xử lý chất thải, nước thải phát sinh nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Đồng thời có kế hoạch thực hiện ít nhất 1 mô hình tuyến đường kiểu mẫu, dòng sông không rác, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp... nhằm tăng tỷ lệ cây xanh dọc theo các tuyến đường, tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Trung ương năm 2020 đã cấp cho từng địa phương.

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn