Vấn đề thu học phí phải thực hiện đúng theo quy định

Cập nhật ngày: 29/11/2022 05:42:08

ĐTO - Năm học 2022 - 2023, vấn đề thu học phí đối với từng ngành học, cấp học có sự thay đổi so với năm học 2021 - 2022, để tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa việc thực hiện không đúng quy định tại các cơ sở giáo dục (CSGD), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có các văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong CSGD công lập và sẽ có các hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các CSGD.


Phụ huynh có con học mẫu giáo 
tại TP Cao Lãnh nhận thông báo đóng các khoản thu năm học 2022 - 2023 từ giáo viên chủ nhiệm

Theo Sở GD&ĐT, mức thu học phí được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 29/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Quy định mức thu học phí đối với các CSGD mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2022 - 2023. Các CSGD mầm non và giáo dục phổ thông công lập không thu 50% học phí năm học 2022-2023 đối với trẻ em mầm non, học sinh (HS) phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Cụ thể theo quy định, mức thu phí đối với mầm non tại các xã: 50.000 đồng/tháng; phường, thị trấn: 150.000 đồng/tháng, THCS tại các xã: 50.000 đồng/tháng; phường, thị trấn: 150.000 đồng/tháng, THPT tại các xã: 100.000 đồng/tháng; phường, thị trấn 150.000 đồng/tháng.

 Chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho HS thực hiện theo quy định tại Điều 14, 15, 16 và Điều 18 Chương IV của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ; đối với HS thuộc diện hộ nghèo đa chiều thực hiện theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025. Đồng thời căn cứ vào Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, trẻ em học mẫu giáo và HS phổ thông, học viên học tại CSGD thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc diện hộ nghèo, được UBND xã, phường, thị trấn cấp giấy chứng nhận hộ nghèo thì được miễn 100% học phí. Trẻ em học mẫu giáo và HS phổ thông, học viên học tại CSGD thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc diện hộ cận nghèo, được UBND xã, phường, thị trấn cấp giấy chứng nhận hộ cận nghèo thì được giảm 50% học phí...

Các trường hợp HS được miễn, giảm học phí gồm: HS Tiểu học trường công lập; trẻ em mẫu giáo và HS khuyết tật; trẻ em mẫu giáo và HS dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và người từ 16 - 22 tuổi đang học phổ thông thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội; trẻ em mẫu giáo và HS phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ nghèo. Trẻ em học mẫu giáo và HS phổ thông là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Trẻ em học mẫu giáo và HS phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ...

Các CSGD phải đảm bảo khoản thu thực hiện thống nhất toàn trường, trong đó có các khoản thu phục vụ trực tiếp HS như: phù hiệu, bảng tên, sổ liên lạc; mua áo quần đồng phục, áo quần thể dục, thể thao; dụng cụ ăn, dụng cụ vệ sinh cá nhân trường thống nhất mẫu và công khai để phụ huynh HS tự lựa chọn trang bị. Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ HS phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ HS lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ HS trường. Các CSGD công lập không tổ chức thu hộ các khoản thu của tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, các loại quỹ như: Quỹ đoàn, quỹ đội, quỹ khuyến học, hội phí chữ thập đỏ, quỹ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ HS....

Cùng với việc triển khai, hướng dẫn đến các CSGD, Sở GD&ĐT tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác chỉ đạo của Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và tổ chức triển khai, thu, quản lý và sử dụng của các trường. Đồng thời xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là người đứng đầu CSGD và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu. Theo phân cấp quản lý, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát việc triển khai các khoản thu, quản lý và sử dụng của các trường trực thuộc; có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với cá nhân vi phạm; kiến nghị UBND huyện, thành phố xử lý vi phạm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân. Các thủ trưởng CSGD phải chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi sai quy định và trả lại cho phụ huynh HS, HS; xử lý các cá nhân vi phạm sau khi được thống nhất ý kiến của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

H.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn