Tiếp tục phát huy kết quả thực hiện Đề án bảo tồn vườn quýt hồng Lai Vung

Cập nhật ngày: 14/09/2022 05:26:23

ĐTO - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lai Vung cho biết, đến thời điểm này, thực hiện Đề án bảo tồn vườn quýt hồng Lai Vung đã có 162 hộ tham gia, với diện tích thực hiện là 96,15ha; trong đó khắc phục dịch bệnh 77,20ha và trồng lại 18,95ha, tăng 73 hộ đăng ký so với vụ quýt vừa qua.


Nhà vườn bón phân, chăm sóc vườn quýt hồng

Tính từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp đã giao cây giống quýt hồng cho 22 hộ trồng mới với 6.990 cây, cung ứng trên 433 tấn phân hữu cơ và cung cấp 133kg nấm Trichderma cho nhà vườn.

Đề án bảo tồn vườn quýt hồng đã cho thấy hiệu quả bước đầu, vụ quýt vừa qua, đa số cây phát triển tốt, năng suất đạt cao gấp 1,5 lần năm trước, chất lượng trái được nâng lên... Vì thế, nhà vườn đã đồng tình đăng ký tham gia Đề án.

Thái Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn