Đại học Đồng Tháp xét tuyển bổ sung 475 chỉ tiêu

Cập nhật ngày: 11/08/2017 09:33:26

ĐTO - Trường Đại học Đồng Tháp vừa công bố xét tuyển bổ sung đợt 1 với 475 chỉ tiêu các ngành bậc đại học và cao đẳng năm 2017.

Trường xét tuyển theo 2 phương thức là dựa vào điểm thi THPT Quốc gia 2017 và học bạ THPT, theo đó điểm xét tuyển và chỉ tiêu của từng ngành như sau:

Ký hiệu trường

Tên trường/ Trình độ/
Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

ĐXT theo kết quả thi THPT quốc gia 2017

Chỉ tiêu

ĐXT theo kết quả học tập lớp 12

Chỉ tiêu

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

290

 

125

1

Giáo dục Chính trị

52140205

C00-Văn, Sử, Địa

18,25

15

 

 

C19-Văn, Sử, GDCD

18,25

 

 

D01-Văn, Toán, Tiếng Anh

18,25

 

 

D14-Văn, Sử, Tiếng Anh

18,25

 

 

2

Giáo dục Thể chất

52140206

T00-Toán, Sinh, NK GDTC

17,00

10

 

5

3

Sư phạm Hóa học

52140212

A00-Toán, Lý, Hóa

17.00

15

 

 

B00-Toán, Sinh, Hóa

17.00

 

 

D07-Toán, Hóa, Tiếng Anh

17.00

 

 

4

Sư phạm Lịch sử

52140218

C19-Văn, Sử, GDCD

18.00

15

 

 

D14-Văn, Sử, Tiếng Anh

18.00

 

 

C00-Văn, Sử, Địa

18.00

 

 

5

Sư phạm Âm nhạc

52140221

N00-Văn, Th.âm-TT, HÁT

18.25

10

20.50

5

6

Sư phạm Tiếng Anh

52140231

D14-Văn, Sử,Tiếng Anh

19.25

20

 

 

D15-Văn, Địa,Tiếng Anh

19.25

 

 

D01- Văn, Toán,Tiếng Anh

19.25

 

 

7

Việt Nam học
(Văn hóa du lịch)

52220113

C00-Văn, Sử, Địa

15.50

20

19.00

10

C19-Văn, Sử, GDCD

15.50

19.00

C20-Văn, Địa, GDCD

15.50

19.00

D14-Văn, Sử, Tiếng Anh

15.50

19.00

8

Ngôn ngữ Anh
- Biên-phiên dịch
- Tiếng Anh kinh doanh

52220201

D14-Văn, Sử,Tiếng Anh

15.50

10

18.75

10

D15-Văn, Địa,Tiếng Anh

15.50

18.75

D01- Văn, Toán,Tiếng Anh

15.50

18.75

9

Ngôn ngữ Trung Quốc

52220204

C00-Văn, Sử, Địa

15.50

20

19.50

10

D14-Văn, Sử, Tiếng Anh

15.50

19.50

D15-Văn, Địa, Tiếng Anh

15.50

19.50

D01-Văn, Toán, Tiếng Anh

15.50

19.50

10

Quản lý văn hóa

52220342

C00-Văn, Sử, Địa

15.50

10

20.75

10

C19-Văn, Sử, GDCD

15.50

20.75

C20-Văn, Địa, GDCD

15.50

20.75

D14-Văn, Sử, Tiếng Anh

15.50

20.75

11

Quản trị kinh doanh

52340101

A00-Toán,  Lý,  Hóa

15.50

20

18.50

10

A01-Toán,  Lý,  Tiếng Anh

15.50

18.50

D01-Văn, Toán, Tiếng Anh

15.50

18.50

12

Tài chính-Ngân hàng

52340201

A00-Toán,  Lý,  Hóa

15.50

10

20.00

10

A01-Toán,  Lý,  Tiếng Anh

15.50

20.00

D01-Toán,  Văn,  Tiếng Anh

15.50

20.00

13

Kế toán

52340301

A00-Toán,  Lý,  Hóa

15.50

40

19.00

10

A01-Toán,  Lý,  Tiếng Anh

15.50

19.00

D01-Văn, Toán, Tiếng Anh

15.50

19.00

14

Khoa học môi trường

52440301

A00-Toán, Lý, Hóa

15.50

20

19.25

10

B00-Toán, Hóa, Sinh

15.50

19.25

D07-Toán, Hóa, Tiếng Anh

15.50

19.25

D08-Toán, Sinh, Tiếng Anh

15.50

19.25

15

Khoa học máy tính

52480101

A00-Toán, Lý, Hóa

15.50

5

18.75

5

A01-Toán, Lý, Tiếng Anh

15.50

18.75

16

Nông học

52620109

A00-Toán, Lý, Hóa

15.50

10

19.75

10

B00-Toán, Hóa, Sinh

15.50

19.75

D07-Toán, Hóa, Tiếng Anh

15.50

19.75

D08-Toán, Sinh, Tiếng Anh

15.50

19.75

17

Nuôi trồng thủy sản

52620301

A00-Toán, Lý, Hóa

15.50

20

19.25

10

B00-Toán, Hóa, Sinh

15.50

19.25

D07-Toán, Hóa, Tiếng Anh

15.50

19.25

D08-Toán, Sinh, Tiếng Anh

15.50

19.25

18

Công tác xã hội

52760101

C00-Văn, Sử, Địa

15.50

20

19.75

10

C19-Văn, Sử, GDCD

15.50

19.75

C20-Văn, Địa, GDCD

15.50

19.75

D14-Văn, Sử, Tiếng Anh

15.50

19.75

 

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

50

 

10

1

Giáo dục Mầm non

51140201

M00-Toán, Văn,NK GDMN

16.00

20

18.50

10

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

C01-Văn, Toán, Lý

16.00

30

 

 

C03-Văn, Toán, Sử

16.00

 

 

C04-Văn, Toán, Địa

16.00

 

 

D01-Văn, Toán, Tiếng Anh

16.00

 

 

Cách tính điểm như sau:

- Đối với các ngành không có môn chính, điểm xét tuyển = (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3) (làm tròn đến 0,25) + điểm ưu tiên (khu vực + đối tượng).

- Đối với các ngành có môn chính, điểm xét tuyển = [(điểm môn 1 + điểm môn 2 + (điểm môn chính x 2)) x 3/4] (làm tròn đến 0,25) + điểm ưu tiên (khu vực + đối tượng).

- Đối với các ngành xét tuyển theo hình thức lấy kết quả học tập lớp 12 thì điểm trung bình các môn văn hóa để xét tuyển phải từ 6 điểm trở lên.

Trường nhận hồ sơ xét tuyển từ 13 - 21/8/2017.

Thành Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn