Khảo sát Đình An Khánh

Cập nhật ngày: 27/02/2023 05:59:21

ĐTO - Vừa qua, Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã đến khảo sát thực tế bổ sung danh mục Di tích lịch sử - văn hóa Đình thần An Khánh, xã An Khánh, huyện Châu Thành.


Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát thực tế tại Đình thần An Khánh

 Qua khảo sát thực tế, Ban tế tự Đình thần An Khánh còn lưu giữ nguyên vẹn 2 sắc thần do vua Tự Đức sắc phong khoảng năm 1852 đối với 2 ngôi đình đó là Đình thần Khánh An và Đình thần An Hòa. 2 ngôi đình này được sáp nhập vào khoảng năm 1937 và lấy tên là Đình thần An Khánh cho đến nay. Qua thời gian, chiến tranh tàn phá, Đình An Khánh nhiều lần bị cháy và hư hỏng nặng, tuy nhiên, người dân nơi đây đã khôi phục trùng tu nhiều lần để người dân có nơi sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. Hàng năm, Đình tổ chức lễ hội Kỳ Yên Hạ Điền vào ngày 16, 17 tháng 4 âm lịch và Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền vào ngày 16, 17 tháng 11 âm lịch.

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Lê Quang Biểu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những dấu mốc lịch sử Đình thần An Khánh qua trình bày của Ban tế tự Đình. Việc lưu giữ nguyên vẹn các sắc thần sẽ là cơ sở minh chứng về nguồn gốc lịch sử của ngôi đình. Sau khảo sát, Đoàn sẽ tiếp tục rà soát, khảo sát thực tế nguồn gốc ngôi đình trên cơ sở khoa học, lịch sử, khi hội đủ các điều kiện sẽ trình UBND tỉnh công nhận Đình thần An Khánh là Di tích văn hóa - lịch sử cấp tỉnh.

Thanh Dự - Trí Khánh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn