Tăng cường thực hiện chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Cập nhật ngày: 25/02/2023 08:57:32

ĐTO - Năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình (GĐ) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Thông qua thực hiện chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp với các ngành, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của GĐ Việt Nam, giáo dục con cháu học hành thành tài, rèn luyện đạo đức, phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) để xây dựng GĐ hạnh phúc.


Thạc sĩ Phù Khải Hùng - Trung tâm Nghiên cứu Dân tộc - Tôn giáo, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ nói chuyện chuyên đề “Vai trò của phụ nữ trong công tác bình đẳng giới” tại Thư viện tỉnh

Mục tiêu của chương trình là đến năm 2030: trên 90% hộ GĐ đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong GĐ; 100% hộ GĐ được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong GĐ; trên 95% công nhân lao động tại các cụm, khu công nghiệp được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong GĐ; 100% các đơn vị cấp xã hàng tháng có tuyên truyền nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong GĐ...

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, từ năm 2022 đến nay, Sở VH,TT&DL phối hợp với các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và địa phương tăng cường tuyên truyền, triển khai đến người dân các nội dung, mục tiêu, ý nghĩa của việc thực hiện chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong GĐ. Lồng ghép thực hiện chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong GĐ với công tác GĐ, phòng, chống BLGĐ. Qua đó, phối hợp đẩy mạnh các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức trực tiếp tại cộng đồng dân cư, lồng ghép vào các buổi họp, sinh hoạt chi, tổ, hội tại địa phương, tuyên truyền cho người dân các chính sách pháp luật của Nhà nước; kiến thức về công tác GĐ, phòng, chống BLGĐ, Luật phòng, chống BLGĐ, Luật Hôn nhân và GĐ, Luật Bình đẳng giới để người dân hiểu biết và chủ động phòng, chống BLGĐ.

Đồng thời thông qua các buổi truyền thông còn triển khai đến người dân nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong GĐ do Bộ VH,TT&DL ban hành. Bộ tiêu chí gồm 5 nội dung: Tiêu chí ứng xử chung: tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; ứng xử của vợ, chồng: chung thủy, nghĩa tình; ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: gương mẫu, yêu thương; ứng xử của anh, chị, em: hòa thuận, chia sẻ. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động người dân xây dựng GĐ hạnh phúc, phát triển theo hướng tiếp nối, gìn giữ và phát huy những giá trị của GĐ Việt Nam. Trong đó, chú trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cho con cháu, giáo dục con cháu chăm ngoan, hiếu thảo với ông, bà, cha, mẹ; vợ chồng ứng xử tôn trọng, bình đẳng với nhau. Ngoài ra còn tổ chức cấp, phát các tài liệu về phòng, chống BLGĐ cho người dân; nhân các ngày lễ, kỷ niệm (Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày GĐ Việt Nam 28/6...), tổ chức treo băng-rôn, pa-nô tuyên truyền các thông điệp “Yêu thương và chia sẻ”, “Nói không với bạo lực GĐ” vận động người dân hưởng ứng, tham gia xây dựng GĐ hạnh phúc. Trong năm 2022, Sở VH,TT&DL phối hợp với các ngành, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Vai trò của phụ nữ trong công tác bình đẳng giới”; phân phối 14 quyển ấn phẩm tiêu chí xây dựng GĐ hạnh phúc...

Bên cạnh đó, Sở VH,TT&DL phối hợp với các cấp chính quyền, Ủy ban Mặt Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp duy trì hoạt động của mô hình Câu lạc bộ GĐ phát triển bền vững. Hiện nay, toàn tỉnh có 698 Câu lạc bộ GĐ phát triển bền vững. Thông qua các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ định kỳ 2 tháng/lần, thành viên Ban chủ nhiệm của các câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến đến các hộ GĐ thực hiện giáo dục, đạo đức lối sống trong GĐ thông qua những việc làm cụ thể như: xây dựng GĐ hạnh phúc; phòng, chống BLGĐ; giáo dục con cháu chăm ngoan; nêu gương những hộ GĐ tiêu biểu trong công tác xây dựng GĐ văn hóa, phát triển kinh tế GĐ, nuôi dạy con chăm ngoan tại địa phương để các hộ GĐ khác cùng học tập. Qua đó, giúp người dân hiểu được vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng GĐ hạnh phúc, góp phần phòng, chống BLGĐ.

Với sự nỗ lực trong công tác phối hợp của Sở VH,TT&DL với các ngành, đơn vị và địa phương trong thực hiện chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong GĐ đã làm chuyển đổi nhận thức của nhiều người, GĐ về việc xóa bỏ BLGĐ; chủ động xây dựng GĐ phát triển bền vững, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của GĐ Việt Nam.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn