Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 27/02/2023 10:08:15

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình (GĐ) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong GĐ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng GĐ trong thời kỳ mới. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về xây dựng GĐ hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) để từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến GĐ.


Hội thi gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2022 giúp các gia đình tiêu biểu trong tỉnh giao lưu thể hiện tài năng, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình (Ảnh: Phần thi biểu diễn nghệ thuật “Gia đình tài năng” của Đội thi gia đình tiêu biểu TP Hồng Ngự)

Theo đó, kế hoạch đặt ra các nội dung như: tổ chức triển khai Luật Phòng, chống BLGĐ (có hiệu lực từ ngày 1/7/2023); tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực công tác GĐ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành; đẩy mạnh kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác GĐ trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng xây dựng GĐ hạnh phúc; tổ chức hoạt động truyền thông trong các dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Quốc tế Gia đình (15/5), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống BLGĐ (tháng 6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11)...

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong GĐ” theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng, chống BLGĐ, Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống BLGĐ; cơ sở tư vấn về phòng, chống BLGĐ; địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống BLGĐ trên các phương tiện truyền thông đại chúng về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống BLGĐ; giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng, chống bạo lực GĐ, xây dựng gia đình văn hóa...

T.NG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn