3 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.969.267 triệu đồng

Cập nhật ngày: 15/04/2024 05:23:56

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240415052434dt1-1.mp3

 

ĐTO - Theo Cục thống kê, thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.969.267 triệu đồng, so với dự toán cả năm đạt 32,04%; thu nội địa ước đạt 2.889.267 triệu đồng, đạt 31,87% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước tính 80.000 triệu đồng, đạt 40,0% dự toán năm. Một số khoản thu nội địa đạt tỷ lệ thu cao so với dự toán năm là thu từ doanh nghiệp nhà nước; thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; thu xổ số kiến thiết; thu từ khu vực ngoài quốc doanh; thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất.

Chi ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2024 đáp ứng được các nhu cầu chi thiết yếu của tỉnh như: chi cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi cho sự nghiệp văn xã... Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2024 đạt 4.922.735 triệu đồng, trong đó chi cân đối ngân sách 4.922.735 triệu đồng với các khoản chi chủ yếu gồm: chi đầu tư phát triển; chi thường xuyên.

Trong những tháng đầu năm, ngành tài chính huy động được các khoản thu đề ra theo dự toán, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi ngân sách của tỉnh và tiến độ chi góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo hoạt động của bộ máy Nhà nước, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội...

Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh (ước thực hiện đến ngày 31/3/2024) ước đạt 68.450 tỷ đồng, tăng 160 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Dư nợ cho vay đạt 106.931 tỷ đồng, tăng 98 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Phần lớn dư nợ cho vay thuộc các lĩnh vực: phát triển nông nghiệp, nông thôn, cho vay xuất khẩu, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 Y Du

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn