Liên hoan các mô hình, sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc hiệu quả

Cập nhật ngày: 18/11/2013 04:08:43

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức liên hoan các mô hình, sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc hiệu quả năm 2013.

Theo đó, cấp Đoàn Khối có 9 mô hình, công trình thanh niên và 117 công trình, sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc được các cơ sở Đoàn thực hiện. Hiệu quả của các mô hình, sáng kiến cải tiến của đoàn viên, thanh niên được thể hiện trên 5 tiêu chí (được việc, được người, được tổ chức, được kinh phí, được cơ chế).

Điển hình như: mô hình hoạt động xã hội tình nguyện, tiếp sức mùa thi của Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng; phụng dưỡng người già neo đơn của chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy; chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đoàn cơ sở Sở Y tế... Các mô hình, phần việc ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần giáo dục, rèn luyện tính xung kích tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng.

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn