Chú trọng công tác giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Cập nhật ngày: 12/07/2013 05:52:47

Đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp luôn quan tâm, chú trọng công tác giám sát dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.


Người chăn nuôi vẫn còn gặp nhiều khó khăn

Trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Tình hình bệnh có xảy ra rải rác vài nơi nhưng được điều trị kịp thời nên không lây ra diện rộng, không phát triển thành dịch. Giá heo hơi ở mức thấp và khó tiêu thụ đã gây nhiều khó khăn cho người nuôi.

Ngoài ra, thêm một số khó khăn khác như con giống, nguồn vốn sản xuất, giá thức ăn nên người chăn nuôi đã hạn chế đầu tư và mở rộng sản xuất, gia tăng sản lượng. Vì vậy, việc khôi phục và gia tăng số lượng đàn heo trên địa bàn tỉnh càng gặp nhiều khó khăn.

Đến thời điểm tháng 4/2013, đàn bò toàn tỉnh có trên 18.800 con, tăng 5,7% (tăng trên 1.000 con) so với cùng thời điểm 2012; đàn heo gần 296.000 con, tăng 1,67% (trên 4.800 con); đàn gia cầm trên 4.700 con, giảm 4,71% (289 ngàn con). Ngoài ra, còn một số vật nuôi truyền thống như cút, thỏ, dê và các vật nuôi khác có giá trị kinh tế cao như cá sấu, trăn, heo rừng cũng được người dân đưa vào chăn nuôi.

T.H

Gửi bình luận của bạn