Huyện Lai Vung tập trung phát triển ngành hàng hoa kiểng

Cập nhật ngày: 28/09/2023 13:42:45

http://baodongthap.com.vn/database/video/20230928014332DT2-6.mp3

 

ĐTO - Các ngành, các cấp trên địa bàn huyện Lai Vung đã và đang tập trung xây dựng ngành sản xuất hoa, kiểng theo hướng bền vững, tiến tới trở thành ngành đóng vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.


Huyện Lai Vung tập trung phát triển ngành hàng hoa kiểng theo hướng bền vững

Theo UBND huyện Lai Vung, mục tiêu đến năm 2025, toàn huyện phấn đấu có diện tích gieo trồng hoa kiểng đạt trên 1.500ha/năm, chủ yếu tập trung ở các xã: Tân Dương, Hòa Thành, Phong Hòa, Định Hòa, Tân Hòa, Vĩnh Thới.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND huyện Lai Vung xây dựng kế hoạch cụ thể về tổ chức sản xuất. Trong đó, đầu tư, nâng cấp và mở rộng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển hoa kiểng về diện tích và điều kiện canh tác, vận chuyển, hệ thống bến bãi tập kết, sơ chế, đóng gói và thương mại sản phẩm. Về giống, phát triển các nguồn giống hiện có tại địa phương; tiếp nhận và chuyển giao các giống hoa, kiểng mới có giá trị kinh tế cao phù hợp điều kiện sản xuất và thị trường tiêu thụ; phối hợp tập huấn mô hình chuyển giao kỹ thuật sản xuất hoa, kiểng tiên tiến theo hướng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), hữu cơ gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm; thực hiện mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất - tiêu thụ hoa, kiểng theo chuỗi khép kín từ khâu sản xuất đến sơ chế, bảo quản tiêu thụ sản phẩm nhằm ổn định đầu ra, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất; phát triển các hình thức hợp tác liên kết đa dạng, phù hợp, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đảm bảo chất lượng; tăng cường gắn kết, phát triển làng nghề hoa kiểng với hoạt động du lịch (dã ngoại, sinh thái, trải nghiệm...) cùng nông dân làng hoa.

Huyện tập trung củng cố, phát triển mô hình kinh tế tập thể trong ngành hàng hoa kiểng; thành lập mới hợp tác xã ngành hàng hoa huệ để vận động các hộ trồng hoa giấy, hoa huệ tham gia; vận động xây dựng và đăng ký 1 - 2 sản phẩm OCOP hoa, kiểng đạt từ 3 sao trở lên; phát triển 1 điểm du lịch cộng đồng. Đồng thời ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; đẩy mạnh khuyến khích ứng dụng công nghệ nhà lưới, nhà màng, nhà kính, tưới nước thông minh, công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, hệ thống cảm biến điều chỉnh ánh sáng, ẩm độ, nhiệt độ, công nghệ tưới phun... kết hợp bón phân tự động theo nhu cầu dinh dưỡng của cây.

Ngoài ra, huyện còn tập trung giới thiệu các tổ chức, cá nhân, hợp tác xã tham gia hội chợ, lễ hội, festival xúc tiến thương mại hoa kiểng trong và ngoài nước...

TRANG HUỲNH

Gửi bình luận của bạn