Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai

Cập nhật ngày: 05/05/2023 17:29:40

Chiều ngày 5/5, ông Tô Hoàng Khương – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (SDĐ); chuyển mục đích SDĐ lúa và thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2022.


Ông Nguyễn Nhựt Pháp – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo
kết quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất

Thời gian qua, công tác lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và được các ngành, các cấp triển khai thực hiện kịp thời và đúng quy định. Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, việc tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ có sự liên kết đồng bộ với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xã nông thôn mới, quy hoạch ngành, lĩnh vực, từ đó việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch SDĐ đáp ứng nhu cầu SDĐ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Hàng năm, cấp huyện đều lập kế hoạch sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, kết quả đạt 12/12 huyện, thành phố.

Giai đoạn 2018-2022, thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án đầu tư, toàn tỉnh có 258 dự án, diện tích hơn 271 ha. Cụ thể, đã thực hiện 135 dự án, diện tích hơn 98 ha; đang thực hiện 56 dự án, diện tích hơn 62 ha; chưa thực hiện 67 dự án, diện tích hơn 110 ha. Nguyên nhân các dự án chậm và chưa thực hiện là do nguồn lực của nhà đầu tư hạn chế; điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án.

Thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất giai đoạn 2018-2022 của 905 dự án, diện tích hơn 4.793 ha, kết quả đã thực hiện 540 dự án, diện tích hơn 1.124 ha; đang thực hiện 234 dự án, diện tích hơn 3.214 ha; chưa thực hiện 131 dự án, diện tích hơn 455 ha. Nguyên nhân các dự án chậm và chưa thực hiện là do nguồn vốn phân bổ cho dự án trong năm kế hoạch còn hạn chế; thay đổi quy hoạch chi tiết của dự án; giải ngân vốn chậm so với tiến độ đề ra...


Ông Trương Hòa Châu – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị với đoàn giám sát

Về công tác quản lý và sử dụng đất công, UBND các huyện, thành phố có quan tâm đến công tác quản lý đất bãi bồi, đất công ích, các khu đất công, các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc theo quy định pháp luật và chủ trương, chính sách của UBND tỉnh; tiến hành cắm mốc, đo đạc diện tích, lập hồ sơ quản lý... Tuy nhiên, tại một số địa phương công tác quản lý chưa thật sự chặt chẽ, còn nhiều lỏng lẻo, từ đó các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm sử dụng trong thời gian dài.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi với đại diện 2 sở để làm rõ thêm các vấn đề tồn tại, khó khăn trong thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, kế hoạch SDĐ… Đại diện 2 sở đưa ra đề xuất, kiến nghị giải pháp trong quản lý và sử dụng đất công trong thời gian tới. Trong đó, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định số 15 ngày 6/8/2021 của UBND tỉnh quy định về quản lý và khai thác quỹ đất do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà, đất công, đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện rà soát hoàn chỉnh các điều kiện về quy hoạch, kế hoạch SDĐ để sớm hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án trình cấp thẩm quyền xem xét về chủ trương đầu tư dự án; triển khai thực hiện việc chuyển mục đích SDĐ để dự án hoàn thành các thủ tục tiếp theo và sớm xây dựng đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và SDĐ trên địa bàn tỉnh…


Ông Tô Hoàng Khương – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu tại buổi giám sát

Ông Tô Hoàng Khương – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách ghi nhận những kết quả đạt được của 2 sở trong thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, kế hoạch SDĐ đã góp phần tác động tích cực, làm chuyển biến công tác này ở các địa phương. Đồng thời lưu ý Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác xác lập hồ sơ quản lý đất công; tiếp tục phối hợp các ngành để tham mưu UBND tỉnh quản lý hiệu quả các khu đất công; có kế hoạch kiểm tra, rà soát công tác quy hoạch, quản lý, SDĐ ở các địa phương; phối hợp các địa phương hoàn thiện cơ chế chính sách bồi thường, tái định cư khi thu hồi quyền SDĐ trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần kịp thời phân bổ vốn đối với đầu tư công, tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi; phối hợp ngành Tài nguyên và Môi trường để bố trí vốn thực hiện các dự án. Đồng thời phối hợp các ngành liên quan đánh giá năng lực của nhà đầu tư để báo cáo tỉnh xem xét, có hướng xử lý đối với các dự án chậm đầu tư.   

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn