Hội Luật gia phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Cập nhật ngày: 04/02/2024 05:01:40

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240204030230dt2-4.mp3

 

ĐTO - Được sự quan tâm của cấp ủy và UBND các cấp áp dụng cơ chế giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện nhiệm vụ, các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chương trình được giao, nhất là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2023.


Hội Luật gia tỉnh phối hợp Hội Luật gia Việt Nam tập huấn nâng cao kiến thức cho hội viên các cấp Hội Luật gia trong tỉnh

Xác định công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp Hội, theo yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh, các cấp Hội Luật gia trong tỉnh tích cực tham gia góp ý kiến vào các dự thảo luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh. Trong năm 2023, các cấp Hội đã tham gia đóng góp trên 520 văn bản dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật. Điểm nổi bật là các cấp Hội đã tổ chức các cuộc tọa đàm, hội nghị trực tiếp và trực tuyến tham gia đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Luật Công chứng (sửa đổi)... qua đó, có nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng gửi đến cơ quan thẩm quyền để tổng hợp ý kiến góp ý.

Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan để tuyên truyền, PBGDPL. Trong đó, qua phối hợp với Hội Luật gia các huyện: Hồng Ngự, Tân Hồng, Lấp Vò, Lai Vung, Cao Lãnh và TP Hồng Ngự đã tổ chức tuyên truyền pháp luật tại 13 xã với 26 cuộc có hơn 620 người tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật như: phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự, tín dụng đen, hụi...

Hội Luật gia tỉnh còn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường và một số quy định pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân ở nông thôn được 10 cuộc với 600 người tham dự... Qua đó, hoàn thành chương trình UBND tỉnh giao cho Hội Luật gia tỉnh trong năm 2023. Ngoài ra, Hội phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư thực hiện chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp để người dân biết và tìm đến các Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội Luật gia trên địa bàn để tư vấn khi có nhu cầu.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa công tác tư vấn pháp luật và TGPL trong việc tiếp công dân, Hội Luật gia tỉnh đã cử tư vấn viên thực hiện tư vấn pháp luật và TGPL 5 ngày/tuần (từ thứ hai đến thứ sáu), qua đó, Tư vấn viên Hội Luật gia đã thực hiện 56 vụ và được người dân đồng tình. Hiện nay, mô hình này đang được nhân rộng ở TP Hồng Ngự và TP Sa Đéc. Đặc biệt, Hội Luật gia TP Hồng Ngự được Bộ Tư pháp phê duyệt sáng kiến nhận tài trợ từ Quỹ JIFF - Dự án JULE và đang triển khai thực hiện sáng kiến “Thúc đẩy tiếp cận pháp luật về quyền trẻ em và Luật An ninh mạng” nhằm hạn chế tình trạng bạo lực học đường, xâm hại tình dục và tai nạn thương tích ở trẻ em.

Trong năm 2023, các cấp Hội đã trực tiếp tổ chức tuyên truyền PBGDPL bằng nhiều hình thức được 630 cuộc, có trên 22.000 người tham dự; phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tuyên truyền phổ biến được gần 7.000 cuộc có gần 490.000 người tham dự; phát hành hơn 69.000 tờ rơi, tờ gấp, sổ tay tuyên truyền. Trong công tác tư vấn pháp luật và TGPL, các cấp Hội và các Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh đã tư vấn được gần 1.900 vụ việc; TGPL hơn 1.250 vụ việc. Các cấp Hội đã tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại trên 480 vụ việc. Các Luật gia ở cơ sở đã tham gia hòa giải thành hơn 1.300 vụ trong tổng số gần 1.450 vụ, đạt tỷ lệ gần 91%.

Các cấp Hội đã tham gia giám sát, phản biện xã hội được 96 đoàn, trong đó, Hội Luật gia tỉnh đã cử thành viên tham gia 4 đoàn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát về công tác: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài tại 2 huyện Hồng Ngự, Tam Nông; quản lý, sử dụng đất trong hành lang an toàn giao thông đường bộ và việc nâng cao độ công trình đường giao thông Tỉnh lộ khi xây dựng, cải tạo, nâng cấp; đền bù, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lai Vung đã được UBND tỉnh tiếp thu, giải trình trước kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Hội Luật gia tỉnh, Hội Luật gia các huyện, thành phố đã cử Luật gia tham gia làm thành viên Ban hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2 cấp và đã phát huy được hiệu quả trong hòa giải, nhất là cấp huyện đã hòa giải thành trên 60% vụ việc.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2024, các cấp Hội Luật gia tiếp tục chủ động đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, nâng cao chất lượng việc góp ý kiến xây dựng các dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật. Trong công tác PBGDPL, phát huy vai trò các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Hội đồng phối hợp PBGDPL của Hội Luật gia Việt Nam, UBND tỉnh năm 2024.

Cùng với đó, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật và TGPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội và yêu cầu đặt ra hiện nay; nâng cao chất lượng công tác tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở, tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình đưa hội viên tham gia Tổ hòa giải cơ sở. Đồng thời quan tâm kiện toàn công tác tổ chức Hội, phát triển hội viên mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cấp Hội...

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn