Hội nghị trực tuyến về thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành kiểm sát

Cập nhật ngày: 08/09/2023 05:17:25

ĐTO - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 12 đơn vị cấp huyện về thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành kiểm sát năm 2023. Đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ngành kiểm sát Đồng Tháp chủ trì hội nghị.

 Hội nghị đã triển khai chuyên đề: “Nâng cao nhận thức, hành động của công chức và người lao động ngành kiểm sát Đồng Tháp trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”; đánh giá thực trạng thực hiện dân chủ và những giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ tại các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân” và Công văn số 2543/VKSTC-V15 ngày 28/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc “Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân” để nhắc nhở công chức tiếp tục chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương thực hiện nghiêm các quy định của ngành, xây dựng và giữ gìn hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của ngành kiểm sát nhân dân. Ngoài ra, các đại biểu được hướng dẫn thực hiện công tác Ban thanh tra nhân dân và tiếp thu những điểm mới của Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp...

Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ kêu gọi công chức, người lao động trong ngành kiểm sát Đồng Tháp nghiên cứu, nắm vững, nhận thức, hiểu rõ hơn các quy định về Luật Dân chủ cơ sở, quy định của Đảng, Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của ngành có liên quan đến dân chủ cơ sở... chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương thực hiện nghiêm các quy định của ngành, xây dựng và giữ gìn hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của ngành kiểm sát nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Văn Lượng

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn