Tăng cường phối hợp tuyên truyền phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Cập nhật ngày: 23/03/2023 10:29:43

ĐTO - Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh đã triển khai trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp phối hợp với các ngành, tổ chức thành viên tăng cường phối hợp tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đặc biệt, MTTQ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tăng cường tuyên truyền phòng, chống thanh niên vi phạm pháp luật đến các chi, tổ hội, các Câu lạc bộ, Ban công tác Mặt trận, Tổ Nhân dân tự quản, Hội quán và người dân. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững trật tự xã hội ở địa bàn dân cư.


Hoạt động của “Tổ Nhân dân tự quản” trên địa bàn xã Mỹ Hiệp (huyện Cao Lãnh) góp phần phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có hiệu quả

Đồng chí Võ Chí Hữu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, cho biết, căn cứ vào Chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa Ủy ban MTTQVN và tổ chức thành viên của Mặt trận, năm 2022, các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Trong đó, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ở các địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được 14 buổi với hàng trăm lượt người dân tham dự. Đồng thời phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh hỗ trợ cho 5 xã, phường, thị trấn của huyện Thanh Bình tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và phòng, chống tệ nạn mại dâm được 5 cuộc với hơn 350 người tham dự.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với Công an cùng cấp thông qua “Tổ Nhân dân tự quản” thường xuyên tổ chức rà soát, nắm tình hình, lập danh sách số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật để phối hợp các ngành cảm hóa, giáo dục và ngăn chặn kịp thời. Trong năm 2022, Ủy ban MTTQVN các cấp phối hợp với ngành chức năng lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc được 241 người. Trong đó, cai nghiện bắt buộc là 206 người và cai nghiện tự nguyện 35 người. Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thường xuyên phối hợp với ngành hữu quan củng cố, nhân rộng và nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt của các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả. Điển hình như: mô hình “Quản lý địa bàn, quản lý người vi phạm pháp luật”, “Cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật”, “Cổng rào an ninh trật tự”, “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự”, “Tổ Nhân dân tự quản”... góp phần nâng cao ý thức tự giác của người dân trong tham gia phòng ngừa, tố giác các loại tội phạm, trong đó có thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Đồng chí Võ Chí Hữu cho biết thêm, năm 2022, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức kiểm tra, giám sát được trên 30 đợt, trọng tâm là kiểm tra, giám sát ở lĩnh vực trật tự an toàn xã hội; kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ kinh doanh ăn uống, cơ sở kinh doanh karaoke ở các địa phương, nhằm kịp thời phát hiện xử lý thanh thiếu niên lợi dụng nhà nghỉ, khách sạn để hoạt động hút chích ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 124 của UBND tỉnh về phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Phối hợp với các ngành, tổ chức thành viên thường xuyên rà soát và nắm chắc các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, tổ chức cho ký cam kết không vi phạm pháp luật; phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm thông qua việc nhân rộng các mô hình ở các địa phương trong tỉnh...

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn