• “Họp” và “hành”
  • Trong tác phẩm “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng có nhân vật cụ cố Hồng với câu nói “cửa miệng”: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”. Tôi liên tưởng câu nói này với câu chuyện không mới, đó là thực trạng họp hội nhiều mà chúng ta cũng đang “nói mãi” đây nhưng chưa thể chữa dứt “bệnh”.
  • Chuyện “con cá”, chuyện “cần câu”
  • 24/07/2015
  • Khi nói về công tác giảm nghèo, chúng ta hay nói cho người nghèo “con cá”, sau đó, lại nói cho “cần câu” thay vì cho “con cá”, ngụ ý nói đến việc tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận nghề nghiệp, việc làm chứ không phải chia phần kinh phí nhỏ nhoi cho người nghèo.
  • Câu chuyện “Tư duy cái hộp đựng”
  • 20/07/2015
  • Đề cập đến “Tư duy cái hộp đựng” để nói đến khi đầu tư thường chỉ chú ý đến cái “vỏ” - công trình xây dựng - mà không chú ý đến cái “ruột” - hoạt động vận hành của công trình đó, hay cũng có thể nói chỉ lo phần “xác” mà thiếu nghĩ đến phần “hồn”.
Xem tin đã đăng theo ngày: