Lộ rõ

Cập nhật ngày: 27/10/2021 11:02:39

http://baodongthap.com.vn/database/video/20211027110332dt2-1.mp3

Đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn tất cả. Đại dịch gây hại từ việc nhỏ đến tàn phá dữ dội cho cả thế giới, nhưng đồng thời nó cũng đã và sẽ tạo ra những hạt nhân hợp lý của tương lai. Sự đảo lộn của đại dịch làm lộ rõ một cách trần trụi những gì có thể được che giấu, ẩn giấu trong tình trạng bình thường. Lộ rõ sẽ có giá trị rất tích cực nếu chủ thể chủ động nhận diện, thừa nhận và giải quyết nó với những giải pháp, biện pháp đúng đắn thay vì che đậy, lấp liếm, biện bạch. Một trong nhiều khía cạnh của “làn sóng dịch” đã tạo ra “làn sóng hồi hương” và là chủ đề “nóng” được các báo đài và mạng xã hội bàn luận sôi nổi. Bài viết này ghi nhận những nét chủ yếu, khái quát về những mặt được và chưa được liên quan đến cách hành xử của chủ thể quản lý đối với đại dịch để có những “canh tân” trong thời gian tới.

Trải qua ba “làn sóng” mà nhất là “làn sóng thứ tư của đại dịch”, chế độ chính trị Việt Nam thể hiện đầy đủ bản chất vì Nhân dân. Tất cả các văn bản của hệ thống tổ chức Đảng, các quyết sách cơ quan Nhà nước và hoạt động phối hợp của thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đều hướng đến việc bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của người dân. Phương châm chỉ đạo nhất quán từ đầu đại dịch là: “Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết”. Theo đó, các lực lượng oằn mình chữa trị bệnh nhân và ngăn chăn sự lây lan của dịch, bôn ba tìm mua và đẩy nhanh việc phủ vaccine trong cộng đồng, nhiều gói và hình thức cứu trợ hay trợ giúp lẫn nhau... Biết bao cuộc họp, kể sao đủ các hoạt động, nêu sao hết các tấm gương từ lãnh đạo cấp cao đến những nhân viên “đứng đầu sóng ngọn gió” chỉ vì nỗi niềm đem lại cuộc sống bình thường cho người dân. Đi liền với tính chất nhân văn của chế độ chính trị, hệ thống chính trị Việt Nam chứng tỏ sự thống nhất cao độ, tuyệt vời. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cộng đồng hướng về một mục tiêu, “muôn người như một”. Trong dòng chảy chung ấy, tỉnh Đồng Tháp hiện thực hóa khẩu hiệu: “Người dân Đất Sen hồng đồng lòng chống dịch”. Đâu đâu cũng vậy. Cả nước “hành quân”, mỗi người dân là một “chiến sĩ”. Người Việt Nam xa xứ, bầu bạn năm châu có những giúp đỡ kịp thời, chí tình. Bản chất chế độ chính trị và ý chí, nghĩa tình của con người Việt Nam được tiếp tục hun đúc rực sáng.

Tuy nhiên, với tính chất không có tiền lệ và khó dự báo, đại dịch đã làm cho hệ thống chính trị bộc lộ những yếu kém. Sự yếu kém tựu trung ở tầm nhìn và nhận thức của cấp chỉ huy và thừa hành. Tiên liệu chưa chính xác về đại dịch nên “nước đến chân mới nhảy” và các kịch bản “xa lắc xa lơ” với những diễn tiến của hiện thực nên ở thế bị động, lúng túng dẫn đến tình trạng “sửa - sai - sửa”. Nhận thức không đúng về “pháo đài chống dịch” và dịch tễ nên nhiều hành xử bất cập làm cô lập, cát cứ gây phá vỡ các “mạch máu”. Dồn quá nhiều nguồn lực, lực lượng cho những việc “bình thường” và tình trạng làm không đúng chức trách, phần việc của mình, cơ quan mình.

Bản chất tốt đẹp của chế độ chính trị và tính ưu việt của hệ thống chính trị tự nó tỏa sáng. Sai lầm và nhược điểm là không tránh khỏi. Nhưng, không nhận thức đầy đủ sai lầm, nhược điểm và đủ dũng khí vượt qua thì nó sẽ trở thành “gót chân Achilles”. Như vậy, sự “lộ rõ” là điều tốt cho tổ chức và những người có tinh thần vì nước, vì dân.

DÂN BIỆN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn