Số: 199/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Thông báo “Đấu giá cho thuê QSDĐ”

Cập nhật ngày: 16/11/2022 11:17:52

* Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất công ích 5% trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể: - Tại xã Long Khánh B. Tổng diện tích: 224.286,7m2 (10 thửa). Tổng giá khởi điểm: 103.907.372 đồng.

- Tại xã Thường Phước 2. Tổng diện tích 65.283m2 (23 thửa).

Tổng giá khởi điểm: 72.205.281 đồng.

* Thời gian thuê: 01 (một) năm; Nộp tiền thuê đất theo quy định.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 16/11/2022 đến 15 giờ ngày 06/12/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 06, 07 và đến 15 giờ ngày 08/12/2022 tại nơi có tài sản đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: Theo Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 09/12/2022 tại UBND xã Long Khánh B.

14 giờ ngày 09/12/2022 tại UBND xã Thường Phước 2.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ủy ban nhân dân xã Long Khánh B. Điện thoại: 0277 2224 727; Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 2. Điện thoại: 0277 3595 044; (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn