Số: 217/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 01 tháng 12 năm 2022

Thông báo “Đấu giá cho thuê QSDĐ”

Cập nhật ngày: 02/12/2022 10:52:53

* Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất tại thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, cụ thể:

1. Cho thuê QSDĐ, mục đích sử dụng: Thương mại dịch vụ. Tổng diện tích: 885,1m2.

Giá khởi điểm: 219.958.000 đồng/năm.

2. Cho thuê QSDĐ, mục đích sử dụng: Thương mại dịch vụ (xây dựng siêu thị). Tổng diện tích: 5.400m2.

Giá khởi điểm: 768.587.000 đồng/năm.

* Thời hạn cho thuê đất 50 năm, trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian ổn định giá 10 năm, từ năm thứ 11 sẽ điều chỉnh đơn giá cho phù hợp theo thực tế.

* Đối tượng và Điều kiện tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư lĩnh vực thực hiện dự án, thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất, giao đất theo quy định của Luật đất đai 2013, có đủ năng lực về kinh nghiệm và khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đất theo quy định pháp luật; phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 02/12/2022 đến 15 giờ ngày 22/12/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 22, 23 và đến 15 giờ ngày 26/12/2022 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ (1); 3.000.000 đồng/hồ sơ (2)

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 27/12/2022 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; 02773854517. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình. Điện thoại: 0277 3833 856 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn