Số: 212/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 30/11/2022 11:11:56

* Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất công ích 5% năm 2022-2023. Tổng diện tích 106.914,9m2 (39 thửa) tại xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tổng giá khởi điểm: 64.148.940 đ

* Thời gian thuê: 01 (một) năm; Nộp tiền thuê đất theo quy định.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá Trung tâm và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 30/11/2022 đến 15 giờ ngày 20/12/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 20, 21 và đến 15 giờ ngày 22/12/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp;

- Tiền bán hồ sơ: Theo Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 23/12/2022, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277385059; UBND xã Long Khánh A. Điện thoại: 02773590013 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn