Số: 88/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 03 tháng 7 năm 2024

Thông báo “Đấu giá Quyền sử dụng đất lần 3”

Cập nhật ngày: 05/07/2024 15:51:52

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, Đồng Tháp như sau:

* Tuyến dân cư xã Tân Thạnh:

- Thửa đất số: 28, tờ bản đồ số 143, mục đích sử dụng: ONT. Diện tích: 100m2.

Giá khởi điểm: 201.000.000 đồng

- Thửa đất số: 97; 98; 99; 100; 101; 102, tờ bản đồ số 142, mục đích sử dụng: ONT. Diện tích: 100m2/thửa. Giá khởi điểm: 201.000.000 đồng/thửa.

 * Tuyến dân cư xã Bình Tấn:

- Thửa đất số: 11; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20, tờ bản đồ số 44, mục đích sử dụng: ONT. Diện tích: 100m2/thửa.

Giá khởi điểm: 210.000.000 đồng/ thửa.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 05/7/2024 đến 15 giờ ngày 26/7/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm từ ngày 26; 29 đến 15 giờ ngày 30/7/2024, tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30 ngày 31/7/2024 tại trụ sở Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

- Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình. Điện thoại: 0277 3833 856 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn