Số: 74/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 15 tháng 4 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 18/04/2022 10:39:39

1/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng: (Người mua chịu toàn bộ các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên).

1.1/ QSDĐ (LUC) đứng tên ông Trần Văn Chắc, gồm 17 thửa, tổng diện tích 101.390,4m2. Tọa lạc xã Tân Phước, huyện Tân Hồng. Giá khởi điểm: 4.968.129.600đ.

1.2/ QSDĐ (LUC) đứng tên bà Lâm Thị Nguyệt, thửa 334, diện tích 23.966m2. Tọa lạc xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng. Giá khởi điểm: 1.198.300.000đ.

2/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung: (Người mua chịu toàn bộ các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên).

2.1/ Quyền sử dụng đất TBĐ 46, thửa 101, diện tích 6.972,7m2 (LUC) + Thửa 121, diện tích 3.842,2m2 (LUC), đứng tên Nguyễn Kim Nương + Hệ thống tưới tiêu. Tọa lạc ấp Long Phú, xã Hòa Long, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 1.319.788.000đ.

 2.2/ Quyền sử dụng đất TBĐ 40, thửa 57, diện tích 92,3m2 (ODT), đứng tên Nguyễn Anh Tuấn + Nhà ở trên đất. Tọa lạc thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 719.546.000đ.

2.3/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Trần Văn Tu, diện tích 930,8m2(LUC) + Cây trồng trên đất. Tọa lạc xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 54.626.419đ.

2.4/ Quyền sử dụng đất đứng tên bà Nguyễn Thị Phượng, diện tích 244,9m2(ONT + CLN), thửa 531, TBĐ 59 + Công trình xây dựng trên đất (Nhà ở + Hàng rào). Tọa lạc xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 934.399.757đ.

2.5/ Quyền sử dụng đất đứng tên Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tuấn Nguyễn, diện tích 90m2(ODT), thửa 308, TBĐ 35. Tọa lạc khóm 2, TT Lai Vung, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 1.182.550.500đ.

3/ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc: (Người mua chịu toàn bộ các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên).                  

Quyền sử dụng đất diện tích 608,3m2(ODT) + 36,9m2(CLN), thửa 533, TBĐ 40 + Quyền sở hữu Quán cà phê Cát Mộc, cấp 3, diện tích xây dựng 95,6m2, diện tích sàn 191,2m2 + Quyền sở hữu Khách sạn, cấp 3, diện tích xây dựng 272,5m2, diện tích sàn 1.917,4m2, đứng tên ông Nguyễn Thanh Sơn. Tọa lạc phường An Hòa, thành phố Sa Đéc. Giá khởi điểm: 18.227.942.315đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 18/4/2022 đến 15 giờ ngày 09/5/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 09, 10 và đến 15 giờ ngày 11/5/2022.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức công bố giá: 09 giờ ngày 12/5/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 18/4/2022 đến 15 giờ ngày 11/5/2022.

(Riêng vụ Nguyễn Thanh Sơn: Nộp tiền đặt trước 10% theo giá khởi điểm; tổ chức đấu giá lúc 09 giờ ngày 16/5/2022; hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên).

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn