Số: 216/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 01 tháng 12 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 02/12/2022 10:53:32

* Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá: Quyền khai thác dịch vụ sử dụng đò, bến khách ngang sông, chợ năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Bình (Thời gian từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023). Cụ thể như sau:

Số TT

Tên cơ sở đò, chợ, bến khách ngang sông

Giá khởi điểm năm 2023

1

Đò Bình Thành - Mỹ Hiệp

1.080.000.000đ

2

Đò Chợ Thủ

8.100.000.000đ

3

Đò Ao Sen - Phú Thọ

135.000.000đ

* Điều kiện tham gia đấu giá: Thực hiện theo Quy định về tổ chức khai thác dịch vụ sử dụng đò, bến khách ngang sông, chợ năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Bình (Ban hành kèm theo Quyết định số: 631/QĐ/UBND ngày 10/11/2022 của UBND huyện Thanh Bình) và Quy chế của Trung tâm.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình, xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 02/12/2022 đến 15 giờ ngày 13/12/2022.

- Nhận tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 13, 14 đến 16 giờ 30 ngày 15/12/2022 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình (trong giờ làm việc). Cụ thể:

+ Đò Bình Thành - Mỹ Hiệp: Tiền đặt trước 200.000.000 đồng.

+ Đò Chợ Thủ: Tiền đặt trước 1.000.000.000 đồng.

+ Đò Ao Sen - Phú Thọ: Tiền đặt trước 25.000.000 đồng.

- Tiền bán hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 16/12/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình.

- Hình thức đấu giá: Bằng phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết, xin liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình. Điện thoại: 02773 833 117 hoặc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Điện thoại: 0277. 3854517.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn