Số: 01/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 03 tháng 01 năm 2023

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 04/01/2023 13:37:52

Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Tân Hồng:

Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ căn tin tại Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Tân Hồng (Thời gian khai thác từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2025).

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện đúng theo Phương án đấu giá số 100/PA-THTP ngày 21/12/2022 của Trường Tiểu học Trần Phú V/v Quyền khai thác Dịch vụ Căn tin của Trường Tiểu học Trần Phú giai đoạn năm 2023 đến năm 2025. Giá khởi điểm: 150.000.000đ/năm.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 04/01/2023 đến 15 giờ ngày 16/01/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm từ ngày 16/01/2023 đến 15 giờ ngày 18/01/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 19/01/2023, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277 3854517.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn