Số: 235/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 15 tháng 12 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 16/12/2022 08:27:48

* Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ tại Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp). Thời gian khai thác, kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2023). - Căn tin; Giá khởi điểm: 70.000.000 đồng Nhà giữ xe ; Giá khởi điểm: 27.500.000 đồng

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo Phương án số: 391/PA-THCSTPĐ ngày 25/11/2022 của Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Đông và không nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm DVĐG tài sản và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 16/12/2022 đến 15 giờ ngày 30/12/2022

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 30/12/2022, 03/01/2023 và đến 15 giờ ngày 04/01/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp; Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng; 150.000 đồng/hồ sơ. Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 05/01/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773854517, 02773852059; Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Đông. Điện thoại: 02773766020 (trong giờ hành chính).

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn