Số: 227/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 06 tháng 12 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 07/12/2022 09:49:55

 

* Quyền khai thác dịch vụ trên địa bàn huyện Tân Hồng (Thời gian khai thác kể từ ngày 01/01/2023 hết ngày 31/12/2023), cụ thể

1. UBND xã Tân Công Chí:

- Bến đò An Phước - Tân Công Chí; Giá khởi điểm: 224.000.000 đồng

- Bến đò An Phước - Dự án; Giá khởi điểm: 195.000.000 đồng

- Bến đò Bắc Trang - Bình Phú; Giá khởi điểm: 45.000.000 đồng

- Bến đò Thống Nhất - Bình Phú; Giá khởi điểm: 45.000.000 đồng

2. UBND xã Tân Phước:

- Chợ Giồng Găng; Giá khởi điểm: 150.000.000 đồng

- Chợ Tân Phước; Giá khởi điểm: 224.000.000 đồng

- Đò Giồng Nhỏ - Gò Gòn; Giá khởi điểm: 84.000.000 đồng

- Đò Tân Thành B - Tân Phước; Giá khởi điểm: 182.000.000 đồng

3. UBND xã Bình Phú:

Chợ Bình Phú; Giá khởi điểm: 87.000.000 đồng

4. UBND xã Tân Hộ Cơ:

Chợ Tân Hộ Cơ; Giá khởi điểm: 137.000.000 đồng

* Điều kiện tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ điều kiện và khả năng khai thác dịch vụ sử dụng đò, chợ theo quy định đều được tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá đò phải có ít nhất 02 phương tiện trở lên. Phương tiện phải có giấy đăng ký, đăng kiểm và trang thiết bị dụng cụ cứu sinh đầy đủ theo quy định của Pháp luật; Người trúng đấu giá nộp 50% số tiền trúng đấu giá ngay sau khi ký biên bản trúng đấu giá, 50% số tiền trúng đấu giá còn lại trong vòng 7 ngày làm việc sau ngày trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 07/12/2022 đến 15 giờ ngày 20/12/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 20, 21 và đến 15 giờ ngày 22/12/2022 vào UBND các xã có tài sản đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ ngày 23/12/2022, tại Ủy ban nhân dân xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517; xã Tân Công Chí. ĐT: 0788895899; xã Tân Phước. ĐT: 0939778691; xã Bình Phú. ĐT:0944300880; xã Tân Hộ Cơ. ĐT: 0918798115; (trong giờ hành chính).

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn