Số: 218/TBĐG, Đồng Tháp, ngày 02 tháng 12 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 05/12/2022 10:48:24

* Tài sản của Ban Quản lý Rừng tràm Gáo Giồng quản lý

1. Đấu giá Quyền khai thác Cây keo lai năm 2022. Thời gian khai thác 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Vị trí khai thác: Tuyến đường nội bộ khu A-Đội II. Người trúng đấu giá tự kiểm tra chất lượng và số lượng ngoài thực địa. Giá khởi điểm: 190.380.000 đồng.

2. Đấu giá Quyền khai thác Cá mùa vụ năm 2022. Thời gian khai thác 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Lô cá Khu B - Đội I; Giá khởi điểm: 465.000.000 đồng

- Lô cá Khu A - Đội II; Giá khởi điểm: 102.000.000 đồng

- Lô cá Khu B - Đội II; Giá khởi điểm: 194.000.000 đồng

- Lô cá Khu C - Đội II; Giá khởi điểm: 35.000.000 đồng

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo kế hoạch 306 và 307/KH-RTGG ngày 02/12/2022 của Ban Quản lý Rừng tràm Gáo Giồng, không được chuyển nhượng cho người khác với bất kỳ hành thức nào. Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, người trúng đấu giá đến Ban Quản lý Rừng tràm Gáo Giồng ký hợp đồng và nộp 01 lần số tiền trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 05/12/2022 đến 15 giờ ngày 19/12/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 19, 20 và đến 15 giờ ngày 21/12/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp;

- Tiền mua hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 22/12/2022, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp;

 Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773854517, 02773852059; Ban Quản lý Rừng tràm Gáo Giồng. Điện thoại: 02773926026 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/Thông báo đấu giá tài sản;

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn