Số: 229 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 08 tháng 12 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 09/12/2022 10:43:39

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Hồng

Tài sản thanh lý:

- Đường bờ nam kênh Cả Trấp 1

Giá khởi điểm: 176.949.000 đ; bước giá: 10.000.000 đ.

- Nhà lồng chợ bách hóa Tân Hồng

Giá khởi điểm: 129.539.000 đ; bước giá: 8.000.000 đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Hồng; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 09/12/2022 đến 15 giờ ngày 20/12/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 20/12/2022 đến 15 giờ ngày 22/12/2022.

- Tiền mua hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 ngày 23/12/ 2022 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Hồng.

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277. 3854517, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Hồng . Điện thoại: 0277. 3830051.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn