Số: 228/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 06 tháng 12 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 07/12/2022 09:51:00

1. Quyền khai thác dịch vụ trông giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp. (Thời gian khai thác 01 năm, kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023)

Giá khởi điểm: 576.000.000 đồng

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện Phương án số 3418/BVĐKSĐ-HCQT của BV Đa khoa Sa Đéc. Trong thời hạn 03 kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, người trúng đấu giá nộp 03 tháng số tiền trúng đấu giá và sẽ trả lại sau khi thanh lý hợp đồng. Người trúng đấu giá nộp tiền hàng tháng từ 01- 05 tây hàng tháng (12 tháng)

2. Quyền khai thác dịch vụ Bãi trông giữ xe tại thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. (Thời gian khai thác 01 năm, kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023), cụ thể:

- Bãi trông giữ xe cửa Nam chợ Sa Đéc; Giá khởi điểm: 89.700.000 đồng

- Bãi trông giữ xe cửa Bắc chợ Sa Đéc; Giá khởi điểm: 226.200.000 đồng

- Bãi trông giữ xe cầu Sa Đéc 2; Giá khởi điểm: 46.200.000 đồng

- Bãi trông giữ xe Vincom+; Giá khởi điểm: 60.100.000 đồng

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện Phương án số 01/PAD9G-ĐQLTTĐT của Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Sa Đéc. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, người trúng đấu giá nộp 50% số tiền trúng đấu giá; nộp 50% còn lại trong tháng 06/2023.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 07/12/2022 đến 15 giờ ngày 21/12/2022

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 21, 22 và đến 15 giờ ngày 23/12/2022 tại Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Sa Đéc ( Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc nộp 10%)

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 26/12/2022 tại Bệnh viên Đa khoa Sa Đéc.

14 giờ ngày 26/12/2022 tại Đội QL trật tự đô thị TP.Sa Đéc.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Điện thoại: 02773861919; Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Sa Đéc. Điện thoại: 02773773222 (trong giờ hành chính).

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn