Số: 36/TB-ĐG. Đồng Tháp, ngày 20 tháng 02 năm 2023

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 22/02/2023 12:05:22

1/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành: (Thuế theo luật).

1.1/ Quyền sử dụng đất lúa đứng tên bà Trần Thị Diệu, tọa lạc tại xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành:

* Thửa 391 (2980), diện tích 3.624m2 + Thửa 391 (2985), diện tích 411m2 + Hệ thống tưới + Cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 2.930.290.830đ.

* Thửa 77 (279), diện tích 413m2. Giá khởi điểm: 420.905.646đ.

* Thửa 77 (280), diện tích 340m2. Giá khởi điểm: 346.508.280đ.

1.2/ Quyền sử dụng đất lúa tổng diện tích 6.896m2, thửa 63+300, TBĐ 51 và một phần thửa 13, TBĐ 52, đứng tên ông Trần Thanh Cường. Tọa lạc xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành. Giá khởi điểm: 631.190.880đ.

2/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lấp Vò: Quyền sử dụng đất của hộ bà Nguyễn Ngọc Thủy, TBĐ 34, gồm: một phần thửa 43, diện tích 90,2m2(ONT) và thửa 35, diện tích 146,4m2(LUC) + Công trình xây dựng và cây trồng trên đất. Tọa lạc xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò. (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 714.765.000đ.

3/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh: Quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Vốn diện tích 270m2(ONT), thuộc một phần thửa 841 + 704,5m2 (LUC), thửa 842; TBĐ số 5 + Cây trồng và hàng rào trên đất. Tọa lạc xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh. (Thuế theo luật). Giá khởi điểm: 472.355.472đ.

4/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên):

4.1/ Quyền sử dụng đất TBĐ số 01: Một phần thửa 803, diện tích 136,6m2 (ONT) + một phần thửa 804, diện tích 64,7m2 (CLN) + một phần thửa 805, diện tích 1.541,1m2 (CLN), của hộ ông Trần Văn Tấn + Công trình xây dựng và cây trồng trên đất. Tọa lạc xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung. (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 738.868.000đ.

4.2/ Quyền sử dụng đất TBĐ 62 đứng tên hộ bà Nguyễn Kim Mai. Tọa lạc ấp Tân Hưng, xã Tân Thành, huyện Lai Vung:

- Thửa 5, diện tích 2.773,1m2 (LUC). Giá khởi điểm: 259.462.080đ.

- Thửa 12, diện tích 2.728m2 (LUC). Giá khởi điểm: 255.242.592đ.

4.3/ Quyền sử dụng đất TBĐ 38, thửa 61, diện tích 1.100.9m2 (ONT+CLN) + Công trình xây dựng trên đất, đứng tên ông Huỳnh Văn Trí. Tọa lạc ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 8.500.000.000đ.

4.4/ Quyền sử dụng đất TBĐ 59, đứng tên ông Huỳnh Văn Trí và bà Phạm Thị Kim Mỹ + Công trình xây dựng trên đất. Tọa lạc xã Tân Thành, huyện Lai Vung: Thửa 581, diện tích 748,3m2 (ONT+CLN) + Thửa 582, diện tích 747,5m2 (ONT+CLN) + Thửa 583, diện tích 733,5m2 (ONT+CLN) + Thửa 555, diện tích 1.050m2 (CLN). Giá khởi điểm: 29.000.000.000đ.

5/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông: 20 Máy đánh bóng gạo + 04 bộ Sàng đảo và 08 Trống của Công ty TNHH XNK Lộc Anh, tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. (Chi tiết tài sản theo Biên bản kê biên ngày 06/4/2022 và Chứng thư Thẩm định giá số: 11137/22/CTTĐ-VAAE-HCM ngày 22/11/2022). {Xem tài sản: ngày 0809/3/2023. Liên hệ anh Dũng, ĐT: 0939 705 333; Người mua chịu các khoản thuế (nếu có)}. Giá khởi điểm: 2.524.203.000đ.

- Bán hồ sơ và nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 22/02/2023 đến 15 giờ ngày 10/3/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 10, 13 và đến 15 giờ ngày 14/3/2023.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Hình thức đấu giá: Mục 1, 2, 3, 4.1, 4.3, 4.4:Trực tiếp bằng lời nói; Mục 4.2, 5: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 08 giờ ngày 22/2/2023 đến 15 giờ ngày 14/3/2023.

- Tổ chức đấu giá/công bố giá: 09 giờ ngày 15/3/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 6250230; 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn