Số: 82/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 05 tháng 05 năm 2023

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 08/05/2023 14:44:48

Trường Trung học phổ thông Hồng Ngự 3:

Thanh lý vật tư thu hồi như sau: Dãy 10 phòng liền kề, cổng hàng rào, nhà bảo vệ.

Giá khởi điểm: 155.981.000đ

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 08/5/2023 đến 15 giờ ngày 22/5/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 30.000.000đ từ ngày 22/5/2023 đến 15 giờ ngày 24/5/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 8 giờ ngày 25/5/2023, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517.

Gửi bình luận của bạn