Số: 239/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 15 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 17/11/2023 17:58:23

* Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng Đò, diện tích bán hàng chợ, trông giữ xe và các dịch vụ khác trên địa bàn thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp năm 2024 (Thời gian khai thác từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024), cụ thể:

1. Bến đò An Thạnh-Chợ Miễu. Giá khởi điểm: 8.000.000.000 đồng.

2. Bến đò An Lạc-Long Bình. Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng

3. Thu dịch vụ vệ sinh Chợ củ, phí vệ sinh các tuyến đường trong phạm vi chợ mới đối với các hộ mua bán về đêm. Giá khởi điểm: 730.000.000 đồng.

4. Mặt bằng Hoa nhánh, trái cây sân chợ Tạp hóa và Nhà vệ sinh bến xe buýt. Giá khởi điểm: 325.000.000 đồng.

5. Nhà vệ sinh chợ Cá, thịt (nhà VS chợ TP). Giá khởi điểm: 133.000.000 đồng.

6. Hoa chi chợ Bình Thạnh, chợ Tân Hội. Giá khởi điểm: 197.000.000 đồng.

7. Hoa chi chợ Mương Lớn. Giá khởi điểm: 167.000.000 đồng.

8. Hoa chi Điểm mua bán tập trung An Lạc. Giá khởi điểm: 81.000.000 đồng.

9. Nhà giữ xe chợ Bách Hóa. Giá khởi điểm: 60.000.000 đồng.

10. Dịch vụ trò chơi Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Giá khởi điểm: 1.200.000.000 đồng.

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá thực hiện kế hoạch 1834/KH-HĐĐGDV ngày 19/11/2023 của Hội đồng đấu giá dịch vụ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, người trúng đấu giá nộp 50% số tiền trúng đấu giá; nộp 50% còn lại (tính 20% tiền đặt trước) sau 30 ngày kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá.

* Dịch vụ trò chơi Quảng trường Võ Nguyên Giáp (Thời gian khai thác 03 năm từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2026). Tiền trúng đấu giá chia đều cho 03 năm, nộp tiền hàng năm trước ngày 15/01.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 17/11/2023 đến 15 giờ ngày 01/12/2023

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 01, 04 và đến 15 giờ ngày 05/12/2023, tại Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố Hồng Ngự.

- Tiền bán hồ sơ: Theo thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ ngày 06/12/2023, tại Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố Hồng Ngự.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Phòng Tài chính-Kế hoạch TP.Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3563 474; (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn