Số: 05/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 05 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 08/01/2024 12:48:45

Thanh lý phòng họp, phòng làm việc của cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy Thanh Bình: Người trúng đấu giá phải tháo dỡ toàn bộ công trình và chuyển tất cả phế liệu ra khỏi khu vực tháo dỡ, bàn giao lại mặt bằng cho bên có tài sản trong vòng 10 ngày kể từ ngày bàn giao tài sản. Sau khi hoàn thành xong mới được nhận lại tiền đặt trước. Lưu ý: Riêng phần xà bần, ngói lợp mái không tính giá trị, giao cho bên mua). Giá khởi điểm: 117.560.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 08/01/2024 đến 15 giờ ngày 22/01/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 23.4000.000 đồng vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 22/01/2024 đến 15 giờ ngày 24/01/2024.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 25/01/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá bằng hình thức bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh ĐT. ĐT: 02773854517.

Gửi bình luận của bạn