Số: 14/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 30 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 31/01/2024 11:48:12

1/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng: Quyền sử dụng đất hộ bà Lê Thị Duyên và ông Nguyễn Văn Tùng. Tọa lạc ấp Chòi Mòi, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng. (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên).           

- Thửa 460, diện tích 1.625,8m2 (CLN). Giá khởi điểm: 111.486.699đ.

- Thửa 492, diện tích 3.180,2m2 (LUC). Giá khởi điểm: 145.384.470đ.

2/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh: (Thuế theo luật).

2.1/ Quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Vốn diện tích 205,4m2(ONT), thuộc một phần thửa 841 và 704,5m2(LUC), thửa 842; tờ bản đồ số 5. Tọa lạc xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh. Giá khởi điểm: 346.916.000đ.

2.2/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Lê Thanh Cần, diện tích 87,5m2(ONT), thửa số 68, TBĐ 12 + Công trình xây dựng trên đất (Nhà ở diện tích 87m2). Tọa lạc tại xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh. Giá khởi điểm: 606.384.200đ.

3/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung: (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên):

3.1/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Lê Hoàng Hải, TBĐ số 10, diện tích: Thửa 74 là 1.736,2m2(CLN) + Thửa 94 là 1.740m2 (CLN) + Thửa 115 là 1.579,8m2 (CLN). Tọa lạc tại ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Vung.  Giá khởi điểm: 834.372.000đ.

3.2/ Quyền sử dụng đất đứng tên hộ ông Bùi Thế Hải. Thửa 192, TBĐ số 9, diện tích 2.788m2(LUC) + Cây trồng và hệ thống tưới trên đất. Tọa lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Phước, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 456.867.000đ.

3.3/ Quyền sử dụng đất thửa 112, tờ bản đồ số 37, diện tích 1.556,2m2(CLN), đứng tên hộ ông Lê Thanh Hồng + Cây trồng trên đất. Tọa lạc tại ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Giá khởi điểm: 137.744.000đ.

3.4/ Quyền sử dụng đất đứng tên hộ ông Trần Văn Phến, thuộc một phần thửa 18/ thửa mới là 138, tờ bản đồ 40, diện tích 219,5m2 (ONT) + Công trình xây dựng: Nhà và sân trên đất. Tọa lạc ấp Tân Quí, xã Tân Phước, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 662.886.000đ.

3.5/ Quyền sử dụng đất thửa 1310, diện tích 2.787,6m2 (LUC) + Thửa 1311, diện tích 2.487m2 (LUC); TBĐ số 3, của hộ ông Nguyễn Hoàng Giang. Tọa lạc tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung.  Giá khởi điểm: 385.944.000đ.

- Bán hồ sơ và nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 31/01/2024 đến 15 giờ ngày 26/02/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp từ ngày 26/02/2024 đến 15 giờ ngày 28/02/2024.

- Tiền mua hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 29/02/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc).

Điện thoại: 0277. 6250230; 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn