Số: 10/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 06 tháng 01 năm 2023

Thông báo “Đấu giá tài sản lần 2”

Cập nhật ngày: 09/01/2023 11:13:00

* Quyền khai thác dịch vụ trên địa bàn huyện Tân Hồng (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng hết ngày 31/12/2023), cụ thể:

1. UBND xã Tân Công Chí:

- Bến đò An Phước - Dự án; Giá khởi điểm: 150.000.000 đồng

- Bến đò Thống Nhất - Bình Phú; Giá khởi điểm: 45.000.000 đồng

2. UBND xã Thông Bình:

 Chợ Biên giới Thông Bình; Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng

* Điều kiện tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ điều kiện và khả năng khai thác dịch vụ sử dụng đò, chợ theo quy định đều được tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá đò phải có ít nhất 02 phương tiện trở lên. Phương tiện phải có giấy đăng ký, đăng kiểm và trang thiết bị dụng cụ cứu sinh đầy đủ theo quy định của Pháp luật; Người trúng đấu giá nộp 50% số tiền trúng đấu giá ngay sau khi ký biên bản trúng đấu giá, 50% số tiền trúng đấu giá còn lại trong vòng 7 ngày làm việc sau ngày trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 09/01/2023 đến 15 giờ ngày 31/01/2023

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 31/01, 01/02 và đến 15 giờ ngày 02/02/2023 tại UBND các xã có tài sản đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 03/02/2023, tại Ủy ban nhân dân xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517; xã Tân Công Chí. ĐT: 0788895899; xã Thông Bình. ĐT: 02773520115 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn