Số: 05/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 03 tháng 01 năm 2023

Thông báo “Đấu giá tài sản lần 4”

Cập nhật ngày: 04/01/2023 13:38:41

* Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ Mặt bằng Hoa nhánh, trái cây sân chợ Tạp hóa và Nhà vệ sinh bến xe buýt năm 2023 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2023). Giá khởi điểm: 320.000.000 đồng.

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, người trúng đấu giá nộp 50% số tiền trúng đấu giá; nộp 50% còn lại (tính 20% tiền đặt trước) sau 30 ngày kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 04/01/2023 đến 15 giờ ngày 06/01/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 05, 06 và đến 15 giờ ngày 09/01/2023, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hồng Ngự.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 10/01/2023, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hồng Ngự.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Hồng Ngự. Điện thoại: 0277 3563 474; (trong giờ hành chính).

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn