5 ngân hàng phải cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt và cá tra

Cập nhật ngày: 21/08/2012 16:09:12

Đó là Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank và MHB. Các ngân hàng quốc doanh này phải chỉ đạo việc cho vay đối với khách hàng vay là các hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất chăn nuôi, giết mổ để cấp đông, chế biến thịt lợn, thịt gia cầm, nuôi cá tra, chế biến cá tra xuất khẩu.

Ngày
20/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 5294về việc cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm và cá tra.

Văn bản này nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1149/TTg-KTN ngày 8/8/2012 về chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản. Theo đó, NHNN yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) chỉ đạo việc cho vay đối với khách hàng vay là các hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất chăn nuôi, giết mổ để cấp đông, chế biến thịt lợn, thịt gia cầm, nuôi cá tra, chế biến cá tra xuất khẩu

Cụ thể, 5 ngân hàng trên rà soát, đánh giá lại các khoản nợ vay cũ của khách hàng tính đến thời điểm 15/8/2012 và thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản nợ cũ của khách hàng; giãn nợ tối đa 24 tháng đối với những trường hợp khách hàng tạm thời gặp khó khăn chưa trả được nợ đúng hạn.

Tiếp tục cho vay mới theo cơ chế cho vay thông thường đối với khách hàng có phương án sản xuất-kinh doanh khả thi với mức lãi suất cho vay tối đa không quá 11%/năm mà không phụ thuộc vào việc khách hàng có dư nợ cũ đã được cơ cấu lại.

Các NHTM nhà nước trên định kỳ báo cáo NHNN về tình hình thực hiện các nội dung trên.

Thời gian báo cáo cụ thể như sau: Báo cáo tại thời điểm ngày 15 hàng tháng: Được gửi chậm nhất vào ngày 20 của tháng báo cáo; Báo cáo tại thời điểm ngày 30 hàng tháng: Được gửi chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo. Kỳ báo cáo đầu tiên bắt đầu thực hiện từ ngày 31/8/2012.

“Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các NHTM nhà nước phản ánh kịp thời về NHNN để xem xét, giải quyết.”-Văn bản trên nhấn mạnh.

HNMO

Gửi bình luận của bạn