Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2020

Cập nhật ngày: 23/03/2020 13:57:46

Năm 2019, Sở Tư pháp đã tiếp tục duy trì chỉ số cải cách hành chính ở mức trên 80%, đây là năm thứ 3 liên tiếp Sở Tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính. Để duy trì và phát huy các thành tích đạt được, ngay từ đầu năm 2020, Sở Tư pháp đã ban hành các kế hoạch về cải cách hành chính, kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai các nội dung của kế hoạch đến từng công chức, viên chức trong toàn ngành tư pháp tỉnh Đồng Tháp.


Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp tiếp tục rà soát cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết trong thành phần hồ sơ về hộ tịch, lý lịch tư pháp, giải quyết nhanh các yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân; phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn công tác lập hồ sơ công việc cho công chức, viên chức chuyên môn, văn thư của Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố rà soát, thông tin về Sở các phần việc của ngành, đơn vị liên quan đến yêu cầu cấp phiếu lý lịch Tư pháp, trên cơ sở đó, Sở Tư pháp tổng hợp đề xuất UBND tỉnh, Bộ Tư pháp xem xét sửa đổi các quy định có liên quan đến việc cấp phiếu lý lịch tư pháp nhằm hạn chế việc yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trong việc giải quyết các vấn đề khác.


Tập huấn lập hồ sơ công việc của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp tiếp tục niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết một cách rõ ràng; tiếp nhận và xử lý các phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính qua Tổng đài 1022 của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Trang Facebook của Sở Tư pháp... Trong công tác thi đua, khen thưởng, Sở Tư pháp đã cải tiến xét thi đua của các đơn vị và Phòng Tư pháp cấp huyện, việc đánh giá các tiêu chí thi đua thông qua hình thức phần mềm điện tử.

Cùng Văn phòng Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tổ chức triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân trong sử dụng dịch vụ công ở các lĩnh vực lý lịch tư pháp, công chứng, hộ tịch, chứng thực với quy mô khảo sát là 270 phiếu ở Sở Tư pháp, UBND huyện Châu Thành, UBND TP.Sa Đéc và 4 xã.

Với các nội dung cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, có trọng tâm ngay từ đầu năm 2020, Sở Tư pháp tin tưởng đạt và vượt chỉ số cải cách hành chính so với năm 2019, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Mỹ Tiên

Gửi bình luận của bạn