Thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Cập nhật ngày: 20/09/2013 04:44:14

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo là 80.000 đồng/hồ sơ; mức thu lệ phí đăng ký văn bản thông báo về xử lý tài sản đảm bảo là 70.000 đồng/hồ sơ; lệ phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch đảm bảo đã đăng ký 60.000 đồng/hồ sơ; xóa đăng ký giao dịch đảm bảo nộp phí 20.000/hồ sơ.

Mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo (bao gồm cả trường hợp cung cấp văn bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chứng nhận về giao dịch đảm bảo, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án) 30.000 đồng/trường hợp.

MT

Gửi bình luận của bạn