Huyện Châu Thành chú trọng nâng cao văn hóa công sở và văn hóa doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 02/03/2023 09:06:58

ĐTO - Tiếp thu Nghị quyết số 06 ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương trong huyện xây dựng kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” sát với điều kiện thực tế. Đồng thời triển khai tuyên truyền, xây dựng, phát triển văn hóa con người Đồng Tháp nói chung, nét đặc trưng con người Châu Thành nói riêng ngày càng thấm sâu trong đời sống, trở thành công việc thường xuyên, tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân về văn hóa ứng xử, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong cuộc sống đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.


Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái, hàng đầu) cùng Đoàn công tác của tỉnh tìm hiểu tình hình hoạt động của Công ty TNHH Liên doanh Mavin Austfeed trên địa bàn huyện Châu Thành

UBND huyện Châu Thành chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp nhằm góp phần tăng cường nguồn lực cho phát triển văn hóa theo kịp với xu hướng của thời đại. Thực hiện tốt việc bảo tồn, tôn tạo, quảng bá và phát huy giá trị của văn hóa truyền thống tại địa phương. Từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa để phát triển văn hóa con người Châu Thành “nghĩa tình, năng động, sáng tạo”, địa phương luôn xác định môi trường văn hóa công sở lành mạnh là một trong những điều kiện tiên quyết thúc đẩy phát triển đời sống kinh tế, chính trị - xã hội của huyện. Chính vì thế, các cấp chính quyền, đơn vị, địa phương quan tâm xây dựng công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. Mỗi cơ quan, đơn vị đều có “Nội quy công sở văn hóa”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều phải thực hiện nghiêm nội quy và định kỳ lồng ghép đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nội quy công sở văn hóa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm của từng cá nhân và của tập thể đơn vị.

Điều đáng ghi nhận tại huyện Châu Thành, không chỉ chú trọng xây dựng công sở văn hóa, việc nâng cao văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trong sản xuất và kinh doanh cũng được thực hiện tốt. Đa số chủ doanh nghiệp trên địa bàn đều xác định việc xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh trong doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu, khách quan để doanh nghiệp ổn định và phát triển. Do vậy, các doanh nghiệp liên kết chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương chăm lo tốt cho đời sống công nhân, hỗ trợ nông dân trên địa bàn trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chấp hành tốt chủ trương, pháp luật của Nhà nước...

Đến nay, trên địa bàn huyện Châu Thành đã xây dựng và phát triển được nhiều thương hiệu sản phẩm có uy tín, chất lượng, mang nét đặc trưng của vùng đất và con người Châu Thành như: Nhãn Châu Thành (được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu “Nhãn Châu Thành”) và sản phẩm của các Công ty TNHH Lộc Sánh, Công ty Tinh bột Thực phẩm Minh Tài, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nguyên Hậu, Công ty TNHH Liên doanh Mavin Austfeed, Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp; Công ty TNHH MTV Huỳnh Thắng Đồng Tháp... được đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng, tin dùng, góp phần phát triển các thương hiệu sản phẩm của Châu Thành nói riêng và của con người Đồng Tháp nói chung.

Huyện Châu Thành thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề để nắm tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như định hướng, khơi dậy khát vọng vươn lên của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, nung đúc tinh thần thế hệ trẻ trong xây dựng con người “nghĩa tình, năng động, sáng tạo” của quê hương Châu Thành. Đây cũng là một trong những hình thức tuyên truyền để mỗi người dân luôn ý thức tự học tập, rèn luyện để trở thành người có trách nhiệm, tự tôn, tự trọng, tự hào, sống có ích cho bản thân, gia đình, xã hội, cho quê hương, đất nước đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, huyện Châu Thành đã nhân rộng các mô hình gia đình tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh em đoàn kết, tình làng nghĩa xóm thương yêu nhau. Xây dựng trường học thực sự là môi trường văn hóa giáo dục, rèn luyện con người chuẩn mực cả về trí thức, lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống nghĩa tình.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn