Tăng cường các giải pháp thực hiện công tác gia đình

Cập nhật ngày: 06/02/2024 05:35:08

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240206053811dt1-6.mp3

 

ĐTO - Năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) cùng các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về công tác gia đình; tuyên truyền công tác phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ); tổ chức Hội thi gia đình tiêu biểu cấp tỉnh. Qua đó, góp phần tôn vinh, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao ý thức người dân trong việc chủ động thực hiện xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 


Đoàn tỉnh Đồng Tháp biểu diễn tiểu phẩm về chủ đề gia đình tại “Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ IV, năm 2023” diễn ra từ ngày 10 - 12/11/2023 tại tỉnh Trà Vinh

Sở VH,TT&DL tham mưu UBND tỉnh thực hiện các Kế hoạch, Đề án, Chương trình về công tác gia đình như: Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương cụ thể hóa các nội dung kế hoạch trên và triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; lồng ghép thực hiện công tác gia đình vào nội dung, nhiệm vụ công tác năm của từng cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế.

Nhằm lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc đến người dân trong tỉnh, Sở VH,TT&DL, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền bằng hình thức treo băng-rôn nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động phòng, chống BLGĐ... vận động cán bộ, công chức, viên chức, người dân hưởng ứng xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống BLGĐ. Toàn tỉnh treo gần 600 băng-rôn tuyên truyền. Thư viện tỉnh trưng bày, triển lãm hơn 200 tài liệu, giới thiệu sách qua Website, Facebook của Thư viện tỉnh với các chủ đề liên quan đến kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, kỹ năng ứng xử hạn chế xảy ra mâu thuẫn, BLGĐ... Tổ chức các chuyến xe thư viện ánh sáng tri thức phục vụ tại xã, phường, thị trấn, Hội quán trong tỉnh. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh dàn dựng, biểu diễn các tiểu phẩm với nội dung tuyên truyền về hạnh phúc gia đình, tình yêu thương chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình.

Sở VH,TT&DL còn triển khai văn bản hướng dẫn địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Phân phối các tài liệu về “Tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc” cho các địa phương để tuyên truyền cho người dân. Đồng thời tổ chức Hội thi gia đình tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023, tham gia “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ IV, năm 2023” đạt 2 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Khuyến khích. Qua hội thi, tạo điều kiện cho các gia đình tiêu biểu được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về giữ gìn hạnh phúc gia đình, khích lệ, lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc đến với mọi nhà.

Tham gia thực hiện phòng, chống BLGĐ, các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động thiết thực triển khai thực hiện, góp phần phòng, chống BLGĐ. Điển hình như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thi trực tuyến Tìm hiểu Luật phòng, chống BLGĐ năm 2023 với hơn 60.600 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tham gia dự thi. Tổ chức Hội thi bình đẳng giới cho gia đình cán bộ, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân trong tỉnh; tổ chức 9 cuộc truyền thông nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống BLGĐ cho trên 500 cán bộ, hội viên, phụ nữ tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tại các địa phương, lồng ghép tuyên truyền về công tác gia đình thông qua các buổi họp, sinh hoạt của các chi, tổ, hội. Cụ thể, tuyên truyền, phổ biến đến người dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; nội dung Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống BLGĐ; gìn giữ, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình nhằm giảm thiểu tình trạng BLGĐ, hạn chế tệ nạn xã hội. Đặc biệt, UBND xã, phường, thị trấn duy trì các mô hình phòng, chống BLGĐ.

Đến nay, toàn tỉnh có 698 Câu lạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững; 698 Nhóm phòng, chống BLGĐ, 1.031 Địa chỉ tin cậy, 421 đường dây nóng và 198 Tủ sách pháp luật. Các mô hình CLB gia đình phát triển bền vững phát huy nhiều hiệu quả tích cực. Định kỳ 2 tháng, các CLB tổ chức sinh hoạt 1 lần. Thông qua các buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm các CLB tuyên truyền, chia sẻ cho các thành viên trong CLB, người dân kỹ năng ứng xử trong gia đình để phòng ngừa mâu thuẫn, BLGĐ; hướng dẫn người dân nhận biết các dấu hiệu, hành vi gây bạo hành gia đình. Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, Ban Chủ nhiệm các CLB gia đình phát triển bền vững còn chủ động nắm tình hình địa bàn, thông tin cho chính quyền địa phương kịp thời hòa giải các vụ việc liên quan đến BLGĐ và tư vấn, bảo vệ các nạn nhân bị BLGĐ.

Với sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị và địa phương trong thực hiện công tác gia đình, ý thức về phòng, chống BLGĐ của người dân được nâng lên, góp phần kéo giảm BLGĐ. Năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 34 vụ BLGĐ (giảm 10 vụ so với năm 2022). Đồng thời qua công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia xây dựng, giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm, chú trọng thực hiện tốt các tiêu chí trong bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình của Bộ VH,TT&DL, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống gia đình Việt Nam. Thời gian tới, Sở VH,TT&DL tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án về công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, địa phương tăng cường hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về việc hưởng ứng xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững; gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình cấp cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

MỸ XUYÊN

Gửi bình luận của bạn