Các mô hình ảnh hưởng lớn đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Cập nhật ngày: 17/08/2012 04:53:36

Sáng 15/8, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp Ban Chỉ đạo 40 tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết và nhân rộng mô hình về đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2012.

6 tháng qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh đã phối hợp hướng dẫn cấp cơ sở duy trì các mô hình hiện đang hoạt động, đồng thời phát hiện và nhân rộng một số mô hình mới nhằm góp phần cho công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả.

Hiện mỗi tổ chức đoàn thể trong tỉnh đang hướng dẫn triển khai từ 2 đến 8 mô hình, 6 tháng cuối năm 2012, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách để phòng ngừa, đấu tranh chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, lồng ghép với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã trình bày tham luận các mô hình về đảm bảo an ninh trật tự.

H.NG

Gửi bình luận của bạn