Cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu trong giữ gìn an ninh, trật tự

Cập nhật ngày: 08/02/2024 10:25:27

ĐTO - Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2023, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chính trị - xã hội các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự (AN,TT), đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giải quyết an sinh xã hội, góp phần khắc phục các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, chủ động nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để phát sinh "điểm nóng" hoặc tình hình phức tạp về AN,TT trên địa bàn. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tình hình AN,TT sẽ có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm sẽ không ngừng gia tăng hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm, lợi dụng triệt để sự phát triển của khoa học công nghệ để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm phi truyền thống; tình hình tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy nổ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh phức tạp…

Để chủ động triển khai các giải pháp giữ vững ổn định AN,TT trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ về bảo đảm AN,TT; căn cứ tình hình thực tiễn của địa bàn, lĩnh vực phụ trách để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc quyết liệt việc thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý và có hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật trong tham gia bảo đảm AN,TT. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong giữ gìn AN,TT; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và Nhân dân nơi cư trú chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở để đề ra các giải pháp giải quyết kịp thời tình hình mới phát sinh liên quan đến AN,TT trên địa bàn, nhất là tại khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prây Veng (Campuchia). Kịp thời đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hoá các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, không để hình thành tổ chức chính trị, tôn giáo trái phép trên địa bàn. Bảo đảm an ninh chính trị trên các lĩnh vực, trọng tâm là các vấn đề an ninh phi truyền thống; tăng cường xử lý vi phạm trên không gian mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng và các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm, góp phần giải quyết căn bản nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ gốc và tại cơ sở. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong tham gia phòng ngừa xã hội, giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, tạo việc làm; quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý; quản lý chặt chẽ người nghiện ma tuý có dấu hiệu loạn thần và người bị bệnh tâm thần. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về AN,TT, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án số 06/CP, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ quản lý nhà nước về AN,TT; tăng cường quản lý, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đa dạng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chú trọng mạng Internet, mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan toả tích cực để nâng cao hơn nữa nhận thức của quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, vi phạm pháp luật. Siết chặt công tác quản lý, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; xử lý nghiêm các vi phạm nhằm kiềm chế, kéo giảm, hạn chế các vụ tai nạn giao thông, cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng uỷ Công an tỉnh thường xuyên phối hợp các huyện uỷ, thành uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, mới phát sinh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm theo phương châm "kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công quyết liệt các loại tội phạm - lấy phòng ngừa là chính - kết hợp đánh trúng, đánh mạnh các loại tội phạm - không để tội phạm lộng hành gây bức xúc xã hội". Tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm giết người, cố ý gây thương tích; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người với thủ đoạn lừa sang Campuchia "làm việc nhẹ, lương cao"… Triệt xoá quyết liệt tệ nạn xã hội, "tín dụng đen", xử lý triệt để các đối tượng hình sự hoạt động có tính chất côn đồ, bảo kê, đòi nợ, cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động manh động, phức tạp, gây bất an trong Nhân dân; đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm ma tuý, tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Có giải pháp hiệu quả phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo. Tập trung giải quyết tình hình tội phạm nổi ở khu vực biên giới, không để hình thành các tổ chức, đường dây tội phạm hình sự, ma tuý, buôn lậu hoạt động qua tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prây Veng (Campuchia). Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra, xử lý tội phạm, nhất là tại Công an cấp xã, không vì thiếu tinh thần trách nhiệm, chủ quan hay tiêu cực để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; thường xuyên tiến hành công tác vận động đầu thú, truy bắt đối tượng truy nã. Làm tốt công tác quản lý giam, giữ, thi hành án hình sự và công tác tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù về địa phương cư trú.

Triển khai thành lập lực lượng tham gia bảo vệ AN,TT theo đúng quy định, làm nòng cốt giữ gìn AN,TT ở cơ sở; củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kiện toàn, phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung xây dựng khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về AN,TT "; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về AN,TT và văn minh đô thị. Tập trung vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác kịp thời tội phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền trong phòng, chống tội phạm.

Củng cố, mở rộng mối quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế lĩnh vực AN,TT với tỉnh Prây Veng (Campuchia). Tổ chức hiệu quả các hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin phục vụ công tác nắm tình hình và phòng, chống tội phạm ma tuý, buôn lậu, mua bán người, xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, nhất là tình trạng người dân Việt Nam sang Campuchia đánh bạc; kịp thời phối hợp giải quyết tình hình mới phát sinh, nổi lên trên tuyến biên giới, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Đồng Tháp thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các huyện uỷ, thành uỷ quan tâm đầu tư cho công tác bảo đảm AN,TT và xây dựng lực lượng Công an cấp huyện toàn diện, cấp xã vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phú Nghĩa

Gửi bình luận của bạn