Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030

Cập nhật ngày: 14/01/2023 06:11:51

ĐTO - Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết ban hành Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, định hướng phát triển nhà ở tại khu vực đô thị của tỉnh là phát triển nhà ở tập trung tại chuỗi đô thị và hành lang kinh tế ven sông Tiền (các thành phố:  Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự và các đô thị vệ tinh), đây là khu vực trọng tâm phát triển kinh tế của tỉnh.

Cùng với đó, phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhóm đối tượng được hỗ trợ nhà ở xã hội tại các đô thị lớn và các khu cụm công nghiệp trên địa bàn; phát triển các dự án nhà ở thương mại khang trang, hiện đại tại khu vực trung tâm đô thị. Đồng thời phát triển các khu ở thích ứng với biến đổi khí hậu, các khu đô thị vườn mật độ thấp phân bố tại vùng bên ngoài các trung tâm đô thị.

Về định hướng phát triển nhà ở tại khu vực nông thôn, tỉnh phát triển các khu nhà vườn gắn với vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái; phát triển các điểm dân cư nông thôn phù hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiếp cận với các khu vực đô thị, tạo động lực phát triển các làng nghề truyền thống, mang lại sinh kế, ổn định dân cư vùng nông thôn. Song song đó, phát triển mô hình nhà chung cư tại các khu vực lõi đô thị, tập trung mật độ dân cư cao như: TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc.

Giai đoạn đến năm 2025, phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 25m2 sàn/người; trong đó tại đô thị là 26,68m² sàn/người và nông thôn là 23,6m² sàn/người.

Đồng thời phấn đấu tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng hơn 5,7 triệu m² sàn nhà ở, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố tăng lên đạt 79 - 81%, tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm còn 19 - 21%. Trong đó, diện tích nhà ở tăng thêm tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị khoảng hơn 1 triệu m² sàn, hơn 6.800 căn nhà; diện tích nhà ở tăng thêm tại các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp đô thị, khoảng 71.000m² sàn, tương ứng khoảng 1.180 căn nhà.

Cùng với đó, hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng khoảng hơn 49.000m² sàn, tương ứng khoảng 983 căn nhà; hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu hỗ trợ nhà ở, khoảng hơn 128.000m² sàn, tương ứng khoảng 3.204 căn nhà; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở tăng thêm khoảng 4,4 triệu m² sàn, tương ứng khoảng 37.000 căn nhà.

Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 29m2 sàn/người, trong đó tại đô thị là 30,75m² sàn/người và nông thôn là 27,35m² sàn/người. Đồng thời phấn đấu tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng hơn 7,3 triệu m² sàn nhà ở, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố tăng lên đạt 81 - 85%, trong đó, tại khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 70 - 80%, không để phát sinh nhà ở đơn sơ, đặc biệt là khu vực đô thị; 90% nhà ở trên toàn tỉnh có hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải đồng bộ và được đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Cụ thể, diện tích nhà ở tăng thêm tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị khoảng hơn 1,7 triệu m² sàn, tương ứng khoảng 11.580 căn nhà; diện tích nhà ở tăng thêm tại các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp đô thị, khoảng 210.000m² sàn, tương ứng khoảng 3.500 căn nhà; hoàn thành hỗ trợ nhà ở người có công cách mạng, khoảng hơn 73.000m² sàn, tương ứng khoảng 1.468 căn nhà; hỗ trợ hộ nghèo khó khăn có nhu cầu hỗ trợ nhà ở, khoảng hơn 85.000m² sàn, tương ứng khoảng 2.136 căn nhà; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở tăng thêm khoảng hơn 5,2 triệu m² sàn, tương ứng khoảng 43.660 căn nhà.

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn