Phấn đấu mỗi huyện, thành phố chuyển hóa ít nhất 1 xã, phường, thị trấn không có ma túy

Cập nhật ngày: 27/02/2023 10:09:13

ĐTO - Đây là một trong những mục tiêu được đề ra trong Kế hoạch thực hiện các giải pháp giữ vững xã, phường, thị trấn không có ma túy (MT) và kéo giảm xã, phường, thị trấn có MT năm 2023 vừa được UBND tỉnh ban hành. Theo đó, kế hoạch xác định mục tiêu đến cuối năm 2023, phấn đấu mỗi huyện, thành phố chuyển hóa ít nhất 1 xã, phường, thị trấn từ có MT thành không có MT; phấn đấu giữ vững 27 xã, phường, thị trấn không có MT đã được UBND tỉnh công nhận vào cuối năm 2022.


Công an xã Tân Nhuận Đông (huyện Châu Thành) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho hội viên, phụ nữ

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về MT; quản lý địa bàn, không để hình thành “điểm nóng” về MT. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố tổ chức rà soát, xác định địa bàn trọng điểm để có kế hoạch chuyển hóa; triển khai giải pháp giữ vững địa bàn không có MT; thống kê, phân loại người nghiện MT, người sử dụng MT và hỗ trợ điều trị cho người nghiện MT tại cộng đồng. Ngoài ra, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống MT gắn với củng cố, nâng cao hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm, MT tại địa bàn cơ sở...

P.L

Gửi bình luận của bạn