Tăng cường thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công, thân nhân người có công

Cập nhật ngày: 22/04/2024 05:33:11

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240422053707dt1-1.mp3

 

ĐTO - Tiếp nhận Thông báo số 137 ngày 2/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên giải trình kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có chỉ đạo về tăng cường thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với NCC với cách mạng và thân nhân của NCC.


Tăng cường thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công cách mạng và thân nhân của người có công

Cụ thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình NCC và thân nhân (về số lượng, hoàn cảnh, nhà ở, mức sống...) để kịp thời chăm lo, hỗ trợ; khẩn trương rà soát, tham mưu nâng định mức hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 20/4/2024.

Đồng thời thực hiện đúng quy định về giải quyết hồ sơ chính sách cho đối tượng NCC, bảo đảm chặt chẽ trong công tác xét duyệt hồ sơ; tiếp tục rà soát hồ sơ tồn đọng, nhất là hồ sơ đề nghị truy tặng Mẹ Việt Nam anh hùng, hồ sơ giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ...; giải quyết dứt điểm các trường hợp hồ sơ còn tồn đọng trong tháng 6/2024.

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra công tác thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi NCC; định kỳ kiểm tra công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn, đáp nghĩa tại các địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thu hồi khoản tiền đối tượng hưởng sai chế độ nộp vào ngân sách nhà nước; hướng dẫn UBND cấp huyện xét duyệt các trường hợp được hỗ trợ theo Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng, tránh trường hợp xét duyệt và chi hỗ trợ sai đối tượng.

Cùng với đó, nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách đặc thù phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn địa phương (về nhà ở, nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe, bảo hiểm y tế, thăm dịp lễ, Tết...) nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao mức sống cho NCC; phấn đấu trên địa bàn tỉnh không còn hộ NCC thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có mức sống từ trung bình khá trở lên theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thời gian trình UBND tỉnh trong tháng 5/2024.

Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước chăm lo cho NCC. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương phân loại, xác định nhu cầu vay vốn của NCC, ưu tiên bố trí vốn vay ưu đãi để hộ gia đình có công với cách mạng có điều kiện sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.

UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách NCC với cách mạng và thân nhân trên địa bàn quản lý; quan tâm, bố trí ngân sách nhà nước; tích cực huy động nguồn lực xã hội để chăm lo cho NCC và thân nhân của họ.

UBND đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách, chế độ ưu đãi cho NCC và thân nhân, đảm bảo tất cả NCC và thân nhân nắm rõ các chế độ được thụ hưởng, chính sách hỗ trợ; tích cực vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay chăm lo, phụng dưỡng NCC, nhất là các trường hợp bệnh tật, già yếu, neo đơn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn