Tập trung nhiều giải pháp phát triển người tham gia, đôn đốc thu và giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 07/08/2023 10:31:37

ĐTO - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đánh giá công tác quản lý thu, sổ thẻ 6 tháng đầu năm 2023 trong toàn hệ thống.


Toàn tỉnh tiếp tục các đợt ra quân tuyên truyền, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Theo số liệu BHXH tỉnh đang quản lý, tính đến ngày 30/6/2023, số người tham gia BHXH bắt buộc là 102.570 người, BHXH tự nguyện 21.706 người, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 93.246 người; BHYT 1.449.569 người, đạt tỷ lệ bao phủ 90,52% dân số. Tổng số tiền thu nộp vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN là 1.558,63 tỷ đồng, đạt 45,81% kế hoạch, vượt chỉ tiêu được giao 0,81%; số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 82,53 tỷ đồng, chiếm 2,43% so với chỉ tiêu thu, thấp hơn 0,49% so với chỉ tiêu giao. 6 tháng đầu năm, ngành BHXH tỉnh tiếp nhận, giải quyết và chi trả đầy đủ, chính xác, kịp thời cho 1.824.205 lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT với số tiền 1.817,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do khó khăn chung từ tình hình kinh tế trong và ngoài nước, doanh nghiệp không có nhiều đơn hàng, thu nhập của người lao động giảm sút, số người nghỉ việc tăng, kéo theo số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN giảm so với cuối tháng 12/2022; số người tham gia BHXH tự nguyện tăng rất ít không đủ bù cho số ngừng tham gia; chi phí khám chữa bệnh BHYT phát sinh trong kỳ tăng 176,37 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022; công tác đôn đốc thu và giảm số tiền chậm đóng ở các đơn vị còn nhiều khó khăn cần phải tập trung thực hiện nhiều giải pháp toàn diện hơn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh giao trong năm 2023, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ và BHXH huyện, thành phố căn cứ số còn lại phải thực hiện trong 5 tháng cuối năm, xây dựng kế hoạch cụ thể hằng tháng, huy động viên chức, người lao động thực hiện hoàn thành chỉ tiêu được giao; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ phụ trách phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị sử dụng lao động thực hiện đôn đốc thu, gửi thông báo và thực hiện các bước xử lý đối với các đơn vị chậm đóng BHXH; phối hợp với các tổ chức dịch vụ tổ chức hội nghị truyền thông, hội nghị khách hàng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường thực hiện các giải pháp truyền thông tại các cơ sở giáo dục để tăng số học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

V.H

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn