Thành lập Ban Vận động cứu trợ tỉnh

Cập nhật ngày: 29/11/2023 11:24:29

ĐTO - Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã ký Quyết định thành lập Ban Vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Ban Vận động cứu trợ tỉnh).

Ban Vận động cứu trợ tỉnh có 20 đồng chí, trong đó, đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng ban; 2 phó trưởng ban và 17 thành viên.

Ban Vận động cứu trợ tỉnh có trách nhiệm vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh. Ban Vận động cứu trợ tỉnh mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh do UBMTTQVN tỉnh làm chủ tài khoản và sử dụng con dấu của UBMTTQVN tỉnh để giao dịch.

Trưởng Ban Vận động cứu trợ tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Vận động cứu trợ tỉnh và thành lập Tổ chuyên viên giúp việc.

NP

Gửi bình luận của bạn